Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Dzwonu św. Michała (29.9.2008)

Uroczystość zorganizowana przez Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej w Lublinie oraz Ośrodek "Brama Grodzka -Teatr NN" , Pracownię Edukacji Historycznej

29 września jest dniem dedykowanym św. Michałowi Archaniołowi - historycznemu patronowi miasta Lublina, a także dawnej Fary. Jedną z "pamiątek", które zachowały się po kościele farnym jest dzwon św. Michała przygarnięty przez mury Wieży Trynitarskiej. Tegoroczne Misterium Dzwonu było nawiązaniem i kontynuacją wydarzenia, które miało miejsce 29 września 2001 roku, kiedy to dzwon św. Michała, otrzymawszy nowe serce, zabrzmiał po raz pierwszy po wielu latach. 29 września 2008 (poniedziałek), tak jak co roku, uderzeniem w dzwon uczczono ten dzień. Znów zabiło serce dzwonu św. Michała, które w 2001 roku wypełniło pustkę po oryginalnym, dawno zaginionym.
Program: 12.00 - Wieża Trynitarska ul. Królewska 10. uderzanie w Dzwon św. Michała przez uczestników wydarzenia, wpisanie się do Księgi Dzwonu Św. Michała, Prezentacja multimedialna pt. "Kościół Św. Michała", animacja "W sercu Starego Miasta" (J. Kłosowski, J. Warda), rekonstrukcje graficzne kościoła farnego na przestrzeni dziejów (dr R. Zwierzchowski).