Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Dzwonu św. Michała (29.9.2007)

29 września jest dniem dedykowanym św. Michałowi Archaniołowi, historycznemu patronowi miasta Lublina, a także dawnej Fary.

Jedną z "pamiątek", które zachowały się po kościele farnym jest dzwon - dzwon sw. Michała przygarnięty przez mury Wieży Trynitarskiej.

 

 

Tegoroczne Misterium Dzwonu jest nawiązaniem i kontynuacją wydarzenia, które miało miejsce 29 września 2001 roku, kiedy to dzwon św. Michała, otrzymawszy nowe serce, zagrał po raz pierwszy po wielu latach.

29 września 2007 r.,tak jak co roku, uderzeniem w ten dzwon uczciliśmy ten dzień. Chcemy by znów zabiło jego młode serce, które w 2001 roku wypełniło pustkę po oryginalnym, dawno zaginionym. Podczas Misterium Dzwonu pokazana została jak prawdopodobnie wyglądała lubelska fara przed wiekami i jak dziś dumnie prezentowałaby się na tle zabudowy Starego Miasta.

 

Program:

12.00 - Wieża Trynitarska ul. Królewska 10. - uderzanie w Dzwon św. Michała przez uczestników wydarzenia, - wpisanie się do Księgi Dzwonu św. Michała.

Prezentacja multimedialna pt: „Kościół św. Michała” - animacja "W sercu Starego Miasta" - (J. Kłosowski , J. Warda) - rekonstrukcje graficzne kościoła farnego na przestrzeni dziejów

 

Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej w Lublinie, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" - Pracownia Edukacji Historycznej