Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Dzwonu św. Michała (29.9.2006)

29 września jest dniem dedykowanym św. Michałowi Archaniołowi, historycznemu patronowi miasta Lublina, a także dawnej Fary.

Jedną z "pamiątek", które zachowały się po kościele farnym jest dzwon - dzwon sw. Michała przygarnięty przez mury Wieży Trynitarskiej.

 

Tegoroczne Misterium Dzwonu jest nawiązaniem i kontynuacją wydarzenia, które miało miejsce 29 września 2001 roku, kiedy to dzwon św. Michała, otrzymawszy nowe serce, zagrał po raz pierwszy po wielu latach.

29. września 2006 roku, tak jak co roku, uderzeniem w dzwon pragniemy uczcić ten dzień. Chcemy by znów zabiło jego młode serce, które w 2001 roku wypełniło pustkę po oryginalnym, dawno zaginionym.

 

PROGRAM:

12.00 - Wieża Trynitarska - uderzenie w Dzwon św. Michała przez uczestników wydarzenia i wpisanie się do Księgi Dzwonu Św. Michała.

Prezentacja audycji autorstwa Danuty Bieniaszkiewicz "Tajemnice lubelskich dzwonów".

 

 

Impreza zorganizowana przy udziale Muzeum Archidiecezjalnego Sztuki Religijnej w Lublinie