Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Dzwonu św. Michała (29.9.2004)

Dzwon św. Michała to pamiątka po najstarszym kościele parafialnym Lublina.

Do 1810 r. wisiał w dzwonnicy kolegiaty św. Michała. Potem został przeniesiony do katedry i zawisł w Wieży Trynitarskiej. Dzięki staraniom Tomasza Pietrasiewicza i ks. Wojciecha Szlachetki dzwon zyskał w 2001 r. nowe serce. 29 września 2001 roku został tymczasowo przeniesiony na Plac Po Farze, gdzie oznajmił mieszkańcom Lublina nowe tysiąclecie.

Od tej pory rozbrzmiewa co roku, w święto św. Michała Archanioła.