Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Dzwonu św. Michała (23.8.2011-29.9.2011)

Misterium Dzwonu jest wydarzeniem, które odbywa się co roku 29 września - w dniu dedykowanym Michałowi Archaniołowi, historycznemu patronowi miasta Lublina, a także dawnej lubelskiej Fary. Fara już dziś nie istnieje. Została rozebrana w połowie XIX stulecia. Pozostał po niej pusty plac i rozproszone "pamiątki". Jedną z nich jest prawdopodobnie dzwon św. Michała przygarnięty przez mury Wieży Trynitarskiej.

Dzwon ten, z powodu braku serca, trwał uśpiony aż do 29 września 2001 roku, kiedy odbyło się pierwsze Misterium Dzwonu. Wtedy otrzymał nowe, specjalnie na tę okazję odlane serce. Przeniesiony został na ten jeden dzień na Plac Po Farze, gdzie zawisł na specjalnie ustawionej konstrukcji i zabrzmiał po raz pierwszy po wielu latach. W tym roku minęło dziesięć lat od tych wydarzeń.

Kolejne Misteria Dzwonu są nawiązaniem i kontynuacją wydarzenia z 2001 roku. Co roku mieszkańcy Lublina uderzają w dzwon który powrócił do Wieży Trynitarskiej. Jego dźwięk unoszący się nad miastem ma przypominać o Michale Archaniele, dawnym patronie Lublina  i o kościele jemu poświęconym.  Tak było i w tym roku w dziesiątą rocznicę pierwszego uderzenia w dzwon na Placu po Farze. Mieszkańcy Lublina wspinali się  na Wieżę Trynitarską, by własnoręcznie w samo południe ożywilć serce dzwonu. Uderzeniu w dzwon  towarzyszyć będą dodatkowe działania edukacyjne.

PROGRAM
Świętowania imienin Św. Michała Archanioła:

23 września (czwartek) godz. 18
Podziemia Lubelskie -  prelekcja  „Anioł Lubelski czyli historia jednej legendy”.

Jedną z najciekawszych legend związaną z powstaniem kościoła farnego przybliżał Łukasz Fiuta - absolwent historii UMCS, wieloletni współpracownik Lubelskiej Trasy Podziemnej. Swoje zainteresowania skupia on szczególnie wokół tematów związanych z legendami lubelskimi z terenu województwa. Czyni to zapewne z racji zamiłowania do przewodnictwa. W wykładzie w interesujący sposób połączył historię źródła, jakim jest legenda, z historią miejsca, do którego się ona odnosi. 

26-28 września - warsztaty i gra miejska dla dzieci i młodzieży z lubelskich szkół.
Warsztaty były poświęcone były historii kościoła farnego oraz   postaci jego patrona. Skupiły się  one szczególnie  na ikonografii św. Michała, wprowadzając tym samym dzieci w krąg sztuki.  Młodzi uczestnicy dowiedzieli się kim był Michał Archanioł  i jak był przedstawiany. Wiedza teoretyczna pomogła im w  stworzeniu własnego wizerunku patrona, który powstał pod koniec warsztatów. Kontynuacją warsztatów była gra miejska. Wspólna zabawa z Michałem Archaniołem przybliżyła najmłodszym lublinianom historię i najważniejsze legendy naszego miasta.
 
29 września (czwartek) 2011
Misterium Dzwonu 2011
10.00– Rozpoczęcie  budowy fary na Placu po Farze

W tym roku próbowaliśmy przywrócić miastu choć na moment  nieistniejącą dziś farę. Przywróciliśmy ją symbolicznie choć też trochę materialnie. Forma naszej budowli będzie zapewne nie doskonała i ulotna ale przcież nie to jest najważniejsze.

12.00 - uderzenie w Dzwon na Wieży Trynitarskiej
organizowane wspólnie z Muzeum Archidiecezjalnym.  Warto zaznaczyć że byłą to jedna z niewielu możliwości odwiedzenia remontowanej w tym roku Wieży

10:00-14:00 warsztaty i gra miejska dzieci i młodzieży ze szkół lubelskich
14.00 - Początek gry Miejskiej  dla mieszkańców miasta

Stąpając po śladach Archaniołów którzy odwiedzili św. Michała w Lublinie, uczestnicy gry  mieli  okazję poznać fragment historii miasta i jego legend. Udało im się odnaleźć zaginiony miecz Archanioła.