Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Bramy - seminarium otwarte i prezentacja monograficznego numeru "Kontekstów"

Misterium Bramy - seminarium otwarte i prezentacja monograficznego numeru "Kontekstów"
Okładka kwartalnika "Konteksty"

W dniu 14 listopada 2017 roku odbyło się seminarium otwarte
M i s t e r i u m  B r a m y połączone z prezentacją monograficznego numeru "Kontekstów" (3 / 2017) poświęconego Ośrodkowi "Brama Grodzka - Teatr NN".

Seminarium z udziałem Zbigniewa Benedyktowicza (redaktora naczelnego "Kontekstów") oraz autorów numeru prowadził prof. Paweł Próchniak.

 

Kwartalnik "Konteksty" – poświęcony antropologii kultury oraz refleksji nad sztuką – wydawany jest przez Instytut Sztuki PAN i ukazuje się nieprzerwanie od roku 1947 (początkowo jako "Polska Sztuka Ludowa"). Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny i jest jednym z najważniejszych periodyków z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Na jego łamach publikowane są teksty dotyczące antropologicznych i kulturowych aspektów współczesności, sztuk wizualnych, filmu, teatru, literatury, sztuki klasycznej i awangardowej, a także folkloru, sztuki ludowej, kultury popularnej i masowej.

Monograficzny numer "Kontekstów" poświęcony Ośrodkowi "Brama Grodzka - Teatr NN" przynosi pogłębiony opis działań instytucji widzianych z perspektywy "pamięci", "miejsca" i "obecności" – kategorii, które od początku istnienia Ośrodka określają główną oś jego wielowątkowej w działalności.

Teksty opublikowane w numerze dotyczą - między innymi - budowania przez Ośrodek "arki pamięci", "czytania miasta", współtworzenia "kultury sieciowej", mapowania i dokumentowania wielokulturowości Lublina, tworzenia upamiętnień i odsłanianiu obszarów niepamięci, ocalaniu pamięci o zamordowanych mieszkańcach Lublina.

W eseju otwierającym numer pisze Paweł Próchniak: "Pamięć jest nietrwała i śmiertelna. Zaciera się i niknie, wymywana przez bieg lat. Umiera wraz z nami. To, co zostaje, trwa w zapisach, w płynących przez czas obrazach i opowieściach, w mniej lub bardziej pochwytnych formach obecności czegoś, czego już nie ma. Również te zapisy – ślady śladów, wspomnienia wspomnień – są śmiertelne, ale to właśnie one tworzą ludzką rzeczywistość".

Wśród autorów: Tomasz Cyz, Iwona Chmielewska, Jan P. Hudzik, Aleksander Jackowski, Anita Jarzyna, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Władysław Panas, Paweł Próchniak, Izabela Skórzyńska, Elżbieta Wolicka, Anna Ziębińska-Witek, a także Julia Hartwig, Karol Maliszewski, Piotr Mitzner, Jacek Podsiadło, ks. Alfred Wierzbicki.


Numer ukazał się w 25. rocznicę rozpoczęcia regularnej działalności Teatru NN w budynku Bramy Grodzkiej oraz w 20. rocznicę formalnego powołania Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" jako samodzielnej instytucji kultury.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z redakcją kwartalnika "Konteksty" (Instytut Sztuki PAN), Katedrą Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Zakładem Teorii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Radio Lublin: „Konteksty” na 25-lecie Bramy Grodzkiej Teatru NN

Gazeta w Lublinie: Brama Grodzka przywraca porządek świata

 

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe