Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misterium Bramy / Misterium Pamięci

Misterium Bramy / Misterium Pamięci
Okładka kwartalnika "Konteksty"

Spotkanie z twórcami i bohaterami monograficznego numeru czasopisma „Konteksty” (2017 / nr 3) poświęconego działaniom Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. Wydarzenie odbyło się w Muzeum POLIN, w ramach cyklu "Czytelnia POLIN".

10 grudnia 2018 roku w Muzeum POLIN, w ramach cyklu "Czytelnia POLIN" odbyło się spotkanie "Misterium Bramy / Misterium Pamięci". Było to spotkanie z twórcami i bohaterami monograficznego numeru czasopisma „Konteksty” poświęconego działaniom Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Monograficzny numer czasopisma „Konteksty” (2017 / nr 3) pod tytułem „Misterium Bramy. Antropologia Pamięci” poświęcony działalności Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” przynosi pogłębiony opis aktywności instytucji widzianej z perspektywy „pamięci”, „miejsca” i „obecności”. Są to kategorie, które od początku istnienia Ośrodka określają główną oś jego wielowątkowej działalności. Teksty opublikowane w numerze dotyczą - między innymi - budowania przez Ośrodek „arki pamięci”, „czytania miasta”, współtworzenia „kultury sieciowej”, mapowania i dokumentowania wielokulturowości Lubelszczyzny, tworzenia upamiętnień i odsłanianiu obszarów niepamięci, ocalaniu pamięci o zamordowanych mieszkańcach Lublina. Kwestie te podjęte zostaną w rozmowie z twórcą i dyrektorem Ośrodka – Tomaszem Pietrasiewiczem, która będzie wątkiem przewodnim spotkania.

W spotkaniu udział wzięli: Zbigniew Benedyktowicz, Paweł Próchniak.

Prowadzenie: Paweł Krysiak i Joanna Zętar.

Podczas spotkania zaprezentowany został spektakl Teatru NN „Opo­wieści z Bramy” w wykonaniu Witolda Dąbrowskiego.

 

 

Zbigniew Benedyktowicz

- antropolog kultury, profesor Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, kierownik Pracowni Antropologii Kultury IS PAN. Redaktor naczelny kwartalnika „Konteksty”, członek redakcji „Kwartalnika Filmowego”. Autor licznych publikacji z dziedziny antropologii kultury współczesnej i wyobraźni symbolicznej.

Paweł Próchniak

- historyk literatury i krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Badacz poezji oraz zagadnień pamięci kulturowej i wyobraźni symbolicznej. Kieruje Pracownią Antropologii Słowa. Redaktor monograficznego numeru „Kontekstów” poświęconego Ośrodkowi „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Paweł Krysiak

- socjolog, dziennikarz, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej w Lublinie”.

Joanna Zętar

- historyczka sztuki, dziennikarka, pracowniczka Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Witold Dąbrowski

- aktor, muzyk, opowiadacz historii. Związany z teatrami Scena 6 i Teatr NN. Zastępca dyrektora Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Co jest grane 24

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe