Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Miłosz OdNowa

Konferencja poświęcona Czesławowi Miłoszowi pod tytułem "Miłosz OdNowa" adresowana do nauczycieli i edukatorów odbędzie się 8 marca 2011 roku w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN". 30 marca rozpoczną się spotkania warsztatowe.
W dniu 8 marca (wtorek) 2011 roku w godzinach 14:00 - 16:00 w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyła się konferencja poświęcona Czesławowi Miłoszowi pod tytułem "Miłosz OdNowa".
Spotkanie skierowane do nauczycieli i edukatorów prowadził Krzysztof Czyżewski oraz Mariola Mindak z PWN.

Od 30 marca rozpoczęły się warsztaty, prowadzone przez Marka Stysia.

Ramowy program warsztatów:
- wprowadzenie do pracy z programem Miłosz odNowa,
- zasady udziału w programie,
- praca metodą projektu,
- metody pracy z twórczością i biografią Czesława Miłosza,
- jak przygotować prezentację projektu „Święto Miłosz”.


Projekt realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Ośrodkiem.

Więcej na http://www.ceo.org.pl/portal/b_mon
oraz na http://www.ceo.org.pl/portal/b_mon_doc?docId=59060