Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Mieszkanie Poezji: Rafał Pastwa

16 stycznia w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyło się Mieszkanie Poezji z Rafałem Pastwą. 

Serdecznie zapraszamy na Mieszkanie Poezji z Rafałem Pastwą.
 
Termin: 16.01.20 r., godz. 18:00
Miejsce: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN, sala czarna, ul. Grodzka 21, Lublin
Prowadzenie: prof. Józef Fert
Wstęp wolny

Spotkanie z Rafałem Pastwą poświęcone jego twórczości poetyckiej, w szczególności najnowszym książkom autora: „Ipilimumab” i "Zrost".

„Ipilimumab” to kilkadziesiąt utworów poetyckich – zebranych w jednym miejscu. Zarówno wiersze rozproszone w „Pokoju mojej samotności”, jak i te z pozostałych miejsc znalazły się w bliskim sąsiedztwie utworów najnowszych. Poezja najnowsza powstała właśnie Lublinie, gdzie wyjątkowo szorstkie jest szare niebo i wyjątkowo ostry wieje wiatr.

Książka zatytułowana „Zrost” - przedstawia losy współczesnego człowieka, komentującego i polemizującego z dyskursem społecznym, kulturowym, naukowym, politycznym czy kościelnym. Uwagi te przeplatają się z wyzwaniami dnia codziennego autora żyjącego pod koniec drugiej dekady XXI wieku we Wschodniej Polsce. Lublin, mimo, że niekiedy depresyjny, w tekstach jest przedstawiony jako miasto składające się na tożsamość Rafała Jakuba Pastwy. To właśnie z lubelskiej perspektywy autor komentuje bieżące wydarzenia. Taki zabieg byłby możliwy również z perspektywy Berlina, Nowego Jorku, Aberdeen czy Oslo. Ale całe szczęście autor „Zrostu” mieszka w Lublinie.
Dziennik jest w końcu poetyckim głosem pisarza walczącego z samotnością, nie zawsze radzącego sobie z otaczającą go rzeczywistością i często niezgadzającego się na nią. Jest nieustanną próbą odnalezienia własnej tożsamości i walką o nią. Jest wreszcie głosem, nie księdza - a człowieka upadającego, próbującego odnaleźć się w zawiłej rzeczywistości XXI wieku w Europie Wschodniej.

Rafał Jakub Pastwa (dr) – ur. 1980; poeta, teolog, dziennikarz, działacz społeczny, duchowny katolicki. Autor trzech tomów wierszy i książki poetyckiej oraz publikacji naukowych, w tym z zakresu medioznawstwa. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Społecznych KUL, kierownik redakcji „Gościa Niedzielnego” w Lublinie. Członek i były prezes stowarzyszenia „Agape”, członek Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Lublinie, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Lublinie. Nagrodzony lubelskim „Angelusem” w dziedzinie kultury medialnej. Jego utwory były publikowane m.in. w czasopiśmie „Akcent”. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniu kultury nieufności i zjawisku mediatyzacji. Uwielbia zwierzęta i muzykę Soundgarden. Biogram: http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/rafal-jakub-pastwa-ur-1980/

Spotkanie poprowadzi prof. Józef Fert - poeta, prozaik, polonista, historyk literatury.
http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/jozef-fert/#biogram

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu "Mieszkanie Poezji" – nawiązującego do formuły Festiwalu Miasto Poezji.

Kontakt: [email protected]

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Gazeta Wyborcza: https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,25596800,poetyckie-spojrzenie-na-lublin-w-czwartek-spotkanie-z-ks-rafalem.html

Gość Niedzielny: https://lublin.gosc.pl/doc/6119554.Mieszkanie-poezji

Radio Lublin: https://radio.lublin.pl/2019/06/wiersze-nie-tylko-o-lublinie-spotkanie-autorskie-z-ks-rafalem-pastwa/

 

Portale o wydarzeniu:

Lublin nasze miasto: https://lublin.naszemiasto.pl/mieszkanie-poezji-rafal-pastwa-spotkanie-z-autorem-poezji-o/ar/c13-7506995

Tu i teraz: http://tuteraz.pl/lublin/14/01/2020/mieszkanie-poezji-rafal-pastwa-spotkanie-z-autorem-poezji-o-lublinie/

ZiP news: https://zip.news/pl/story/0028ADB610CAAA4FAD28DC8F34B5A5A4?country=PL&picTitle=0028ADB610CAAA4FAD28DC8F34B5A5A4