Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Mieszkanie Poezji: Ewa Frączek

5 grudnia w Domu Słów odbyło się spotkanie autorskie z Ewą Frączek.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Ewą Frączek wokół jej najnowszej książki "Niedoskonałości", wydanej w ramach nagrody głównej w I Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy” w kategorii liryka.

Termin: 05.12.19 r., godz. 18:00
Miejsce: Dom Słów, ul. Królewska 17/ Żmigród 1, Lublin
Prowadzenie: Jarosław Jurkiewicz
Wstęp wolny

Z laudacji jury: "Doceniliśmy przede wszystkim wielowymiarową wrażliwość poetki – zarówno tę z poziomu językowej organizacji formułowanych treści, jak i tę z poziomu kreacji zasad etyki współbycia zróżnicowanych grup społecznych. Cechą rozpoznawczą jej poezji będzie z pewnością niezwykłe wyczulenie na językowe melodie, które autorka przekłada na poetyckie small talki, obrazki z codzienności, dobitnie piętnujące dyskryminujące praktyki funkcjonujące na każdym szczeblu życia wspólnotowego. Jest w tym wszystkim niesamowicie odważna, z ironii czyniąc najważniejsze narzędzie, za pomocą którego mierzy się z językiem i światem."

Ewa Frączek – urodzona w 1984 r. w Lublinie. Nie reprezentuje żadnego nurtu, ani żadnej szkoły, właściwie niczego – ewentualnie swoje miasto, chwilowo porzucone. Na co dzień pisze głównie materiały edukacyjne. Autorka zbioru wierszy Reorientacja (2017) i Niedoskonałości (2019). Chciałaby napisać książkę historyczną i wrócić do Lublina, gdyż obecnie mieszka w Warszawie.

Jarosław Jurkiewicz - filozof, muzyk, pedagog.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu "Mieszkanie Poezji" – nawiązującego do formuły Festiwalu Miasto Poezji.

Kontakt: [email protected]