Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Międzynarodowy Festiwal „Spotkania z Opowiadaczami Świata”

Międzynarodowy Festiwal „Spotkania z Opowiadaczami Świata”

Międzynarodowy Festiwal „Spotkania z Opowiadaczami Świata” jest rozpoznawalnym wydarzeniem na polskiej i europejskiej mapie festiwali promujących na tak wysokim poziomie sztukę opowiadania, znaną też jako storytelling. Festiwal odbywa się od 2012 roku i jest wspólną inicjatywą aktorki i pedagoga Ewy Benesz oraz Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Od lat prezentuje on wyjątkowe zjawiska współczesnej kultury europejskiej i światowej. Na scenie Teatru NN wystąpili znakomici reprezentanci tej teatralnej sztuki. Prezentowali się artyści z Włoch, Bułgarii, Francji, Grecji, Ukrainy, Izraela, Maroka, Rosji, Hiszpanii, Singapuru, USA i Polski.

Międzynarodowy Festiwal „Spotkania z Opowiadaczami Świata” jest rozpoznawalnym wydarzeniem na polskiej i europejskiej mapie festiwali promujących na tak wysokim poziomie sztukę opowiadania, znaną też jako storytelling. Festiwal odbywa się od 2012 roku i jest wspólną inicjatywą aktorki i pedagoga Ewy Benesz oraz Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Od lat prezentuje on wyjątkowe zjawiska współczesnej kultury europejskiej i światowej. Na scenie Teatru NN wystąpili znakomici reprezentanci tej teatralnej sztuki. Prezentowali się artyści z Włoch, Bułgarii, Francji, Grecji, Ukrainy, Izraela, Maroka, Rosji, Hiszpanii, Singapuru, USA i Polski.
Hasło tegorocznej VII edycji festiwalu to TRADYCJA I MY i znajduje ono odzwierciedlenie w repertuarze. Widzowie zobaczą szeroki wachlarz światowej literatury: od naszej epopei narodowej „Pan Tadeusz”, bretońskiej baśni oraz wyśpiewanych legend Calabrii, poprzez opracowania tekstów noblisty Dario Fo i jego żony Franki Rame po scenariusze autorskie. Spektakle będą prezentowane w oryginalnych wersjach językowych (polski, francuski, włoski, hiszpański) z tłumaczeniem na język polski i angielski.
Niestety, w tym roku nie możemy się spotkać twarzą w twarz. Chcemy jednak kontynuować tradycję spotkania z opowiadaczami, wykorzystując przestrzeń Internetu. 19, 20 i 21 listopada na naszej stronie internetowej (http://teatrnn.pl/opowiadacze) będziecie mogli zobaczyć spektakle opowiadaczy z różnych części Europy.


Program: https://teatrnn.pl/opowiadacze/program-2020/


Od początku realizacji idei festiwalu skupialiśmy się na promocji sztuki opowiadania. Gromadziliśmy i gromadzimy materiały dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów tej sztuki. Stworzyliśmy portal http://teatrnn.pl/opowiadacze. Powstała internetowa baza informacji, gdzie, poza wiedzą dotyczącą programu festiwalu i jego gości, publikujemy materiały o sztuce opowiadania, czym ona jest, jaka jest jej geneza, jak rozwijała się w różnych kręgach kulturowych i jaki jest jej aktualny status.
---
[ENG]
The international “Meetings with the Storytellers of the World” festival is a recognisable event on the map of Polish and European festivals promoting the art of storytelling at such a high level. The first edition of the festival took place in 2012. It was a joint initiative of Ewa Benesz, an actress and educator, and the “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre. For years, it has been featuring unique phenomena of contemporary European and world culture. The stage of the NN Theatre witnessed many brilliant practitioners of this theatrical art. We hosted artists from Italy, Bulgaria, France, Greece, Ukraine, Israel, Morocco, Russia, Spain, Singapore, USA, and Poland.
The motto of the 7th edition of the festival, taking place this year, is TRADITION AND WE, which is reflected by the repertoire. Viewers will see a wide range of global literature: from our Polish national epic “Pan Tadeusz” (“Master Thaddeus”), through Breton fables to the sung legends of Calabria. From analyses of the texts written by the Nobel Prize winner Dario Fo and his wife Franca Rame to original scripts. The performances will be presented in their original languages (Polish, French, Italian, Spanish) and translated into Polish and English.
Unfortunately, this year we cannot meet face to face. However, we want to continue the tradition of meetings with storytellers by using Internet space. On November 19, 20 and 21 you will be able to see the performances of storytellers from different parts of Europe on our website (http://teatrnn.pl/opowiadacze).


Program: https://teatrnn.pl/opowiadacze/en/2020-edition/


Since the very beginning, we've been focusing on promoting the art of storytelling. We've been gathering materials concerning the theoretical and practical aspects of this art. We created an online portal – http://teatrnn.pl/opowiadacze, as well as an Internet database where, in addition to the information regarding the programme of the festival and its guests, we publish materials about the art of storytelling, its origin, development in different cultural circles, and current status.