Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Memories of Lublin and The War: A Conversation with Rose Lipszyc

Memories of Lublin and The War: A Conversation with Rose Lipszyc

On June 17, 2021 we will be hosting a very special Brama Talks entitled, “Memories of Lublin and The War: A Conversation with Rose Lipszyc.” Rose Lipszyc is a survivor who was born in Lublin in 1929. She lost over fifty members of her family in the Holocaust. She herself survived because of a false identity and help from Polish Catholics. She spent part of the war in Germany as a Polish slave laborer.

In conversation with Leora Tec, Rose will share, not only her moving wartime experiences, but also some of her memories of prewar Lublin.

 

Please join us for this rare opportunity to get a first person glimpse of Jewish Lublin.

Please register through the following link: https://bramagrodzka.clickmeeting.com/851165424/register

 

Duration: 1 hour 15 minutes (Conversation 1 hours; Q&A: 15 minutes)

Time: 08:00 PM Europe/Warsaw

09:00 PM Israel

02:00 PM New York

Rose Lipszyc was born on Grodzka St. in Lublin in 1929. She survived the war years 1942-1945 by working in a German factory with the false Polish identity of Helena Jablonska. She met her husband, Jack Lipszyc, in Torino, Italy and emigrated with him to Palestine just prior to the Israeli War of Independence. In 1952 she and Jack emigrated to Canada. Rose is the proud mother of 3 children, grandmother of 5 granddaughters and great-grandmother of 4

Leora Tec is the director of Bridge to Poland and the creator of The Neshoma Project. She is grateful to work closely with Brama Grodzka-Teatr NN on various projects. Leora’s mother, Nechama Tec—a Holocaust survivor—was born in Lublin and comes from a long line of Lubliners.

Please note the event will be broadcast live on our YouTube channel: https://www.youtube.com/watch?v=saF96Zv8NvE