Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Medale "Zasłużony dla Miasta Lublin" dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Tomasza Pietrasiewicza

Prezydent Lublina uhonorował Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" i Tomasza Pietrasiewicza z okazji 30-lecia rozpoczęcia działalności.

11 maja 2020 roku z okazji 30-lecia rozpoczęcia działalności Prezydent Lublina uhonorował Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" i Tomasza Pietrasiewicza medalem "Zasłużony dla Miasta Lublin".

 

W uzasadnieniu czytamy:

"Z okazji Jublileuszu 30-lecia powstania w uznaniu za wybitny wkład w rozwój lubelskiej kultury oraz realizację licznych projektów edukacyjnych i artystycznych służących popularyzacji historii naszego Miasta z podziękowaniem za promocję Lublina w kraju i za granicą".

 

Medal został wręczony w gabinecie Prezydenta Miasta Lublin przez Prezydenta Krzysztofa Żuka i Zastępczynię Prezydenta Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak.

 

fot. Marcin Bielesz / Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin

 

Informacja o wręczeniu Medali na fb Urzędu Miasta

 

Informacje o jubileuszu 30-lecia Ośrodka w Kalendarium TNN

 

Kategorie