Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Marsz Pamięci. Rocznica likwidacji getta na Majdanie Tatarskim (9.11.2005)

Tablica na budynku Ochronki żydowskiej przy ul. Grodzkiej 11
Tablica na budynku Ochronki żydowskiej przy ul. Grodzkiej 11 (Autor: Zętar, Joanna)

9 listopada 1942 roku niemieckie władze policyjne przystąpiły do likwidacji tzw. getta szczątkowego w dzielnicy Majdan Tatarski. 

W 63. rocznicę tego wydarzenia Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zaprosił mieszkańców Lublina do wspólnego upamiętnienia ofiar Zagłady poprzez włączenie się w Marsz Pamięci.  

Marsz Pamięci jest kontynuacją projektu „Listy do Ochronki", którego pierwsza edycja odbyła się 30. marca 2004 roku. Upamiętniono wówczas śmierć dzieci i ich opiekunek z ochronki znajdującej się przy ul. Grodzkiej 11. 

Getto na Majdanie TatarskimBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Na teren getta na Majdanie Tatarskim w kwietniu 1942 roku przesiedlono ok. 8 tysięcy Żydów, którzy ocaleli likwidację getta na Podzamczu. W wyniku akcji wysiedleńczych w 1942 r. większość mieszkańców getta na Majdanie Tatarskim skierowano do obozu koncentracyjnego na Majdanku, rozstrzelano w lesie krępieckim lub wywieziono do getta w Piaskach, skąd prawdopodobnie trafili do obozu zagłady w Sobiborze.

9 listopada 1942 r. niemieckie władze policyjne przystąpiły do ostatecznej likwidacji getta. Ok. 3 tysiące Żydów zabrano do obozu na Majdanku, a kilkudziesięciu do obozu pracy przy ul. Lipowej i do więzienia na Zamku Lubelskim. Ok. 260 osób, w tym członków Judenratu i policji żydowskiej, rozstrzelano na miejscu. Tylko nielicznym udało się uciec.

Marsz Pamięci Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

9 listopada (środa) 2005 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zorganizował Marsz Pamięci z okazji 63. rocznicy likwidacji getta na Majdanie Tatarskim.

Upamiętnienie likwidacji ochronki przy ul. Grodzkiej 11Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

W tym dniu upamiętniono także niewinne ofiary Zagłady – dzieci i ich opiekunki z żydowskiego sierocińca, który usytuowany był przy ul. Grodzkiej 11.

W marcu 1942 roku, w czasie likwidacji getta na Podzamczu, około stu dzieci zostało wywiezionych samochodami ciężarowymi przez niemiecką policję bezpieczeństwa na teren nieczynnej kopalni piasku w dzielnicy Tatary, gdzie je zastrzelono. Zginęły wtedy także trzy opiekunki: Anna Taubenfeld, Chana Kuperberg i panna Rechtman, które nie chciały opuścić dzieci.

Marsz Pamięci odbył się w formie przejścia ze Starego Miasta, gdzie przy ulicy Grodzkiej 11 znajdowała się ochronka żydowska, na teren dzielnicy Tatary, gdzie znajduje się miejsce egzekucji dzieci i ich opiekunek.

Do udziału w wydarzeniu zaproszono młodzież z lubelskich szkół.

InformacjeBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Marsz Pamięci. Rocznica likwidacji ochronki żydowskiej

Powiązane wydarzenia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe