Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Marsz Pamięci. Rocznica likwidacji ochronki żydowskiej (25.3.2024)

Marsz Pamięci. Rocznica likwidacji ochronki żydowskiej (25.3.2024)
Upamiętnienie w miejscu egzekucji dzieci z ochronki i ich opiekunek (dzisiejsza dzielnica Tatary).

W czasie likwidacji getta na Podzamczu, w marcu 1942 roku około stu dzieci z żydowskiej ochronki przy ul. Grodzkiej 11 zostało wywiezionych samochodami ciężarowymi przez niemiecką policję bezpieczeństwa na teren nieczynnej kopalni piasku w dzielnicy Tatary, gdzie je zastrzelono. Zginęły wtedy także trzy opiekunki: Anna Taubenfeld, Chana Kuperberg i panna Rechtman, które nie chciały opuścić dzieci.

Miejsce egzekucji dzieci z ochronki i ich opiekunek jest jednym z elementów Szlaku Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady", w ramach którego oznakowano miejsca związane z zagładą przedwojennej społeczności żydowskiej Lublina. W miejscu śmierci dzieci ustawiono dwie betonowe płyty z informacją o wydarzeniach związanych z likwidacją ochronki z ul. Grodzkiej 11. 

W 82. rocznicę likwidacji ochronki Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN" zaprasza mieszkańców i mieszkanki Lublina do wspólnego upamiętnienia ofiar Zagłady poprzez uczestnictwo w Marszu Pamięci.

HarmonogramBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Prezentacja  „Likwidacja ochronki”, 18–22 marca 2024Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Prezentacja przybliża młodzieży temat tragicznej śmierci dzieci i ich opiekunek z sierocińca przy ul. Grodzkiej 11, która miała miejsce 24 marca 1942 r. podczas akcji likwidacyjnej lubelskiego getta. Prezentowane są relacje świadków oraz działania upamiętniające dzieci i ich opiekunki. 

  • Czas: 45 min.
  • Miejsce: Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN lub szkoła.
  • Zgłoszenia: do 11 marca 2024, [email protected]udział w zajęciach jest bezpłatny.

Marsz Pamięci, 25 marca 2024, godz. 13.00Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Od 2004 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN" organizuje corocznie Marsz Pamięci, który wyrusza z miejsca, gdzie znajdował się budynek ochronki żydowskiej i dociera na teren, gdzie policja niemiecka dokonała egzekucji dzieci i ich opiekunek. Miejsce śmierci dzieci usytuowane jest obecnie na obszarze dzielnicy Tatary. 

Marsz Pamięci wyruszy spod budynku dawnej ochronki przy ul. Grodzkiej 11 – obecnie siedziba Domu Kultury „Pod Akacją”. Uczestnicy i uczestniczki przejdą na miejsce śmierci dzieci i ich opiekunek w dzielnicy Tatary (róg ulicy Łęczyńskiej i Maszynowej). 

Szlak Pamięci Lublin. Pamięć ZagładyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Miejsce egzekucji dzieci i ich opiekunek z żydowskiego sierocińca jest jednym z elementów Szlaku Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady", w ramach którego oznakowano miejsca związane z zagładą przedwojennej społeczności żydowskiej Lublina. 

Miejsce egzekucji dzieci i opiekunek oznakowano za pomocą 2 betonowych płyt. Każda z betonowych płyt ma wymiary 1 m x 1 m oraz metalową opaskę, na której znajduje się ostatnia litera hebrajskiego alfabetu, której krój zaczerpnięty jest z Księgi Zohar. Ponadto na płytach znajdują się napisy w języku polskim i angielskim, informujące o historii i znaczeniu tego miejsca:

W tym miejscu, 24 marca 1942 r., policja niemiecka zamordowała ponad sto dzieci z żydowskiego sierocińca przy ul. Grodzkiej 11 oraz ich opiekunki. W 1948 r. szczątki ofiar ekshumowano i przeniesiono do wspólnej mogiły na nowym cmentarzu żydowskim w Lublinie przy ul. Walecznych.

Upamiętnienie w miejscu egzekucji dzieci z ochronki i ich opiekunek

KoordynacjaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Izabela Czumak

RegulaminBezpośredni odnośnik do tego akapitu

InformacjeBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Marsz Pamięci. Rocznica likwidacji ochronki żydowskiej

Kategorie