Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Marsz Pamięci. Rocznica likwidacji ochronki żydowskiej (25.3.2013)

25 marca (poniedziałek) 2013 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” organizuje Marsz Pamięci z okazji 71. Rocznicy likwidacji żydowskiej Ochronki przy ul. Grodzkiej 11.

W tym dniu, jak co roku, zaproszono mieszkańców miasta, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w Marszu Pamięci - wydarzeniu stanowiącym upamiętnienie ofiar Holokaustu. Marsz wyruszył spod siedziby dawnej ochronki żydowskiej przy ul. Grodzkiej 11 i zakończył się w miejscu śmierci dzieci i ich opiekunek na Tatarach.


OCHRONKA * GRODZKA 11 * LUBLIN
71. ROCZNICA LIKWIDACJI OCHRONKI. MARSZ PAMIĘCI 2013


W czasie likwidacji getta na Podzamczu, w marcu 1942 roku, około sto dzieci z żydowskiej Ochronki przy ul. Grodzkiej 11 wywieziono samochodami ciężarowymi na teren nieczynnej kopalni piasku w obecnej dzielnicy Tatary i tam zamordowano. Zginęły wtedy także trzy opiekunki: Anna Taubenfeld, Chana Kuperberg i panna Rechtman, które nie chciały opuścić dzieci i dobrowolnie zdecydowały się na śmierć.

 


HARMONOGRAM:

13.00 - multimedialna prezentacja historyczna (Brama Grodzka, sala czarna)
13.30 - Marsz spod wyjścia z budynku dawnej Ochronki przy ul. Grodzkiej 11 (dzisiejszy Młodzieżowy Dom Kultury “Pod Akacją”) na Tatary

 


W tegorocznym upamiętnieniu brali udział uczniowie z następujących szkół:

Gimnazjum nr 3 w Lublinie
II LO im. Hetmana Zamoyskiego
III LO im. Unii Lubelskiej
XV LO w Zespole Szkół nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie

Uczestnicy marszu zabrali ze sobą znicze, które postawiono w miejscu śmierci żydowskich sierot oraz ich opiekunek na Tatarach.

 

 

Więcej informacji o ochronce w Leksykonie.
 

Ochronka żydowska - świadectwa pisane
Mural Pamięci - Graffiti "Memories give life"
"Dzieci z Ochronki - Powrót"

 

Informacje i zgłoszenia:
Izabela Czumak
[email protected]
telefon: 81 532 58 67