Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Marsz Pamięci. Rocznica likwidacji ochronki żydowskiej (24.3.2022)

Marsz Pamięci. Rocznica likwidacji ochronki żydowskiej 2022
Marsz Pamięci. Rocznica likwidacji ochronki żydowskiej 2022 (Autor: Pawłowski, Patryk)

W czasie likwidacji getta na Podzamczu, w marcu 1942 roku około stu dzieci z żydowskiej ochronki przy ul. Grodzkiej 11 zostało wywiezionych samochodami ciężarowymi przez niemiecką policję bezpieczeństwa na teren nieczynnej kopalni piasku w dzielnicy Tatary, gdzie je zastrzelono. Zginęły wtedy także trzy opiekunki: Anna Taubenfeld, Chana Kuperberg i panna Rechtman, które nie chciały opuścić dzieci.

Miejsce egzekucji dzieci z ochronki i ich opiekunek jest jednym z elementów Szlaku Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady", w ramach którego oznakowano miejsca związane z zagładą przedwojennej społeczności żydowskiej Lublina. W miejscu śmierci dzieci ustawiono dwie betonowe płyty z informacją o wydarzeniach związanych z likwidacją ochronki z ul. Grodzkiej 11. 

W 80. rocznicę likwidacji ochronki Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN" zaprosił mieszkańców i mieszkanki Lublina do wspólnego upamiętnienia niewinnych ofiar Zagłady poprzez uczestnictwo w Marszu Pamięci.

Marsz PamięciBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Od 2004 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN" organizował corocznie Marsz Pamięci, który wyruszał z miejsca, gdzie znajdował się budynek ochronki żydowskiej i docierał na teren, gdzie policja niemiecka dokonała egzekucji dzieci i ich opiekunek. Miejsce śmierci dzieci usytuowane jest obecnie na obszarze dzielnicy Tatary. 

HarmonogramBezpośredni odnośnik do tego akapitu

23.04.2022 – Przygotowanie uczestników i uczestniczek poprzez zwiedzanie wystawy stałej "Lublin. Pamięć Miejsca" oraz udział w prezentacji historycznej na temat upamiętnianego wydarzenia (Brama Grodzka, sala czarna)

13.00 – Marsz Pamięci spod budynku dawnej ochronki przy ul. Grodzkiej 11 (dzisiejszy Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”) na miejsce śmierci dzieci i ich opiekunek (dzisiejsza dzielnica Tatary, róg ulic Maszynowej i Łęczyńskiej).

Szlak PamięciBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Miejsce egzekucji dzieci i ich opiekunek z żydowskiego sierocińca jest jednym z elementów Szlaku Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady", w ramach którego oznakowano miejsca związane z zagładą przedwojennej społeczności żydowskiej Lublina. 

Miejsce egzekucji dzieci i opiekunek oznakowano za pomocą 2 betonowych płyt. Każda z betonowych płyt ma wymiary 1 m x 1 m oraz metalową opaskę, na której znajduje się ostatnia litera hebrajskiego alfabetu, której krój zaczerpnięty jest z Księgi Zohar. Ponadto na płytach znajdują się napisy w języku polskim i angielskim, informujące o historii i znaczeniu tego miejsca:

W tym miejscu, 24 marca 1942 r., policja niemiecka zamordowała ponad sto dzieci z żydowskiego sierocińca przy ul. Grodzkiej 11 oraz ich opiekunki. W 1948 r. szczątki ofiar ekshumowano i przeniesiono do wspólnej mogiły na nowym cmentarzu żydowskim w Lublinie przy ul. Walecznych.

Upamiętnienie w miejscu egzekucji dzieci z ochronki i ich opiekunek

Uczestnicy i UczestniczkiBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Szkoły, które wzięły udział w wydarzeniu:

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
  • Burska nr 3 w Lublinie
  • Żeńska klasa ze szkoły w San Diego w USA

W tegorocznym Marszu Pamięci wzięła udział delegacja uczennic ze szkoły w San Diego wraz z rabinem Ilanem Segalem. Uczennice pod budynkiem dawnej ochronki odczytały fragmenty relacji świadków historii obserwujących wydarzenie likwidacji ochronki. Następnie wszyscy dotarli do miejsca egzekucji dzieci i ich opiekunek, gdzie rabin Segal odśpiewał modlitwę w intencji ofiar.

W udział w wydarzeniu włączyli się również:

  • Jolanta Niedzińska – Kuratorka wystawy „Mali aniołowie" i Kierowniczka Filii nr 3 MBP
  • Józef Nowomiński – Przewodniczący Rady Dzielnicy Tatary

Serdecznie dziękujemy.

Wystawa „Mali aniołowie"Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Jak co roku można było zobaczyć wystawę „Mali aniołowie", poświęconą upamiętnieniu tragicznej śmierci dzieci żydowskich z ochronki i ich opiekunek. Kuratorką wystawy jest p. Kierownik Filii nr 3 MBP, Jolanta Niedzińska.

Wystawa prezentowana była w Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, ul. Hutnicza 20 (godziny otwarcia Biblioteki). Wstęp wolny.

KoordynacjaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Izabela Czumak

InformacjeBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Marsz Pamięci w rocznicę likwidacji ochronki żydowskiej (zdjęcia)

Marsz Pamięci w rocznicę likwidacji przez Niemców ochronki żydowskiej w Lublinie

Marsz Pamięci. Rocznica likwidacji ochronki żydowskiej

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe