Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Marsz Pamięci. Rocznica likwidacji ochronki żydowskiej (24.3.2009)

24 marca (wtorek) 2009 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zorganizował Marsz Pamięci z okazji 67. Rocznicy likwidacji żydowskiej Ochronki przy ul. Grodzkiej 11.

W tym dniu, jak co roku, zaproszono uczniów lubelskich szkół do współpracy.

OCHRONKA * GRODZKA 11 * LUBLIN
67. ROCZNICA LIKWIDACJI OCHRONKI.
MARSZ PAMIĘCI 2009

 

MARSZ PAMIĘCI 2009
Pamięć o tej tragicznej historii i jej ofiarach Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zachowuje poprzez coroczny marsz ze Starego Miasta na Tatary. W tym roku marsz odbył się 24 marca w 67. rocznicę zagłady dzieci żydowskich z Ochronki.

Marsz jest formą upamiętnienia wydarzeń sprzed 67 lat, daje możliwość ich osobistego przeżycia i przemyślenia oraz „dotknięcia” pustych przestrzeni, które były świadkami życia i śmierci żydowskich mieszkańców Lublina.

 

HARMONOGRAM:
17.00 - przed dawnym budynkiem Ochronki dla sierot żydowskich i starców przy ul. Grodzkiej 11 zgromadziła się młodzież z lubelskich szkół
17.20 - Marsz Pamięci z małymi zniczami na miejsce mordu dokonanego na dzieciach żydowskich. Zapalone lampki pozostawiono na znak naszej pamięci o tym dramatycznym wydarzeniu

Marsz Pamięci. Rocznica likwidacji ochronki żydowskiej

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe