Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Marsz Pamięci. Rocznica likwidacji ochronki żydowskiej

Marsz Pamięci. Rocznica likwidacji ochronki żydowskiej

W czasie likwidacji getta na Podzamczu, w marcu 1942 roku, policja niemiecka wywiozła około sto dzieci z żydowskiej ochronki przy ul. Grodzkiej 11 samochodami ciężarowymi na teren nieczynnej kopalni piasku (obecnie dzielnica Tatary) i tam je zamordowała. Zginęły wtedy także trzy opiekunki: Anna Taubenfeld, Chana Kuperberg i panna Rechtman, które nie chciały opuścić dzieci.

ZaproszenieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Od 2004 roku Ośrodek organizował corocznie Marsz Pamięci, który wyruszał z miejsca, gdzie znajdował się budynek ochronki żydowskiej i docierał na teren, gdzie policja niemiecka dokonała egzekucji dzieci i ich opiekunek. Miejsce śmierci dzieci usytuowane jest obecnie na obszarze dzielnicy Tatary.

W tym roku, w 79. rocznicę likwidacji ochronki, ze względu na sytuację epidemiczną, zapraszamy do indywidualnego odwiedzenia miejsca pamięci w środę 24 marca 2021 roku:

 

UpamiętnienieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Miejsce egzekucji dzieci i ich opiekunek od 2016 roku jest elementem szlaku pamięci Lublin. Pamięć Zagłady, w ramach którego oznakowano miejsca związane z zagładą przedwojennej lubelskiej społeczności żydowskiej.

Upamiętnienie ma formę dwóch betonowych płyt z informacją o historii i znaczeniu tego miejsca.

Zajęcia edukacyjneBezpośredni odnośnik do tego akapitu

W tym roku w zajęciach edukacyjnych online wzięła udział młodzież z Liceum Plastycznego w Lublinie wraz z p. Małgorzatą Kierczuk.

Informacje dodatkoweBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Wystawa "Mali Aniołowie"Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Zapraszamy do obejrzenia wystawy "Mali Aniołowie". Jej kuratorką i inicjatorką jest p. Jolanta Niedzińska, kierowniczka filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Hutnicza 20).

Wystawa prezentująca dokumenty archiwalne i wspomnienia świadków tragicznej śmierci dzieci i ich opiekunek, jest dostępna dla zwiedzających do końca marca w godzinach otwarcia biblioteki.