Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

LublinLab (19.3.2012-3.4.2012)

W dniach 12-15 kwietnia 2012 w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie odbyły się warsztaty Lublinlab.


Celem spotkania było wykorzystanie materiałów stworzonych przez uczestników Minilabu poprzez stworzenie scenariuszy edukacyjnych oraz internetowych aplikacji multimedialnych zmieniających i akcelerujących Lublin.
Udział w medialabie był bezpłatny, po wcześniejszym zgłoszeniu się i zakwalifikowaniu.

Grupy medialabowe:

 

Więcej szczegółów: strona www / Facebook
Kontakt: Agnieszka Jarmuł, [email protected]

LublinLab

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe