Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin w trzech dekoracjach. Przekształcenia krajobrazu w XX wieku – panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny Lublin w trzech dekoracjach. Przekształcenia krajobrazu w XX wieku został zorganizowany w związku z wystawą fotograficzną o tym samym tytule, w ramach II Dni Fotografii im. Edwarda Hartwiga organizowanych przez Koło Fotograficzne UMCS – Grupę Fotografów Lubelskich.
 

ZAPROSZENI GOŚCIE:

Dariusz Kopciowski – historyk sztuki, zastępca wojewódzkiego konserwatora zabytków w Lublinie
Bolesław Stelmach – architekt
Joanna Zętar – historyk sztuki, pracownik Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”
Marek Stasiak – historyk sztuki, pracownik Urzędu Miasta
Michał Trzewik – etnolog, pracownik Urzędu Miasta

 

PREZENTOWANE MIEJSCA I OBIEKTY:
Plac Po Farze
Wybrane obiekty Starego Miasta
Podzamcze
Wieniawa
Plac Litewski
Dwudziestowieczne obiekty przemysłowe

 

PODSUMOWANIE SPOTKANIA:

Prelegenci mówili o historii, przemianach oraz znaczeniu dla miasta i mieszkańców wymienionych obszarów na przestrzeni XX wieku. Zastanawiali się również nad ich przyszłością.

 

Przeczytaj>>> streszczenie podsumowujące spotkanie w Bibliotece Multimedialnej