Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin w okresie Unii Lubelskiej

 

Konferencja naukowa połączona z prezentacją portalu „Lublin w okresie Unii Lubelskiej” oraz konferencją prasową.

 

Podczas konferencji zostały zaprezentowane między innymi: interaktywna rekonstrukcja mapy Lublina z około 1569 roku oraz rozszerzona wersja portalu: Lublin w dokumencie stanowiące część portalu „Lublin w okresie Unii Lubelskiej”.

Uzupełnieniem spotkania była promocja „Wędrownika po mieście Unii Lubelskiej” oraz publikacji „Krakowskie Przedmieście w 450-lecie Unii Lubelskiej”. Działanie wpisało się w obchody 450-lecia Unii Lubelskiej, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, dla którego sceną było miasto Lublin.

 

Termin: 24 czerwca, godz. 10.00

Miejsce: Sala Czarna Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”

wstęp bezpłatny

 

Program wydarzenia

 

godz. 10:00 otwarcie konferencji: Tomasz Pietrasiewicz, Joanna Zętar

 

godz. 10:10 Piotr Dymmel, Robert Jop, Łukasz Kowalski, Tadeusz Przystojecki, Marcin Pytel: Lublin w dokumencie – prezentacja nowej wersji serwisu

 

godz. 10:50 prezentacja interaktywnej rekonstrukcji mapy Lublina z XVI wieku (cz. 1)

  • Jacek Jeremicz: Główne założenia interaktywnej mapy Lublina z okresu Unii Lubelskiej

  • Jakub Kuna: Kartograficzne podstawy rekonstrukcji mapy

  • Dagmara Kociuba: Sieć wodna i drogowa w XVI wieku

 

godz. 12:00 konferencja prasowa

 

godz. 12:45 prezentacja interaktywnej rekonstrukcji mapy Lublina z XVI wieku (cz. 2) i portalu o Unii Lubelskiej

  • Rafał Niedźwiadek: Rzemiosło lubelskie w XVI wieku w źródłach archeologicznych

  • Krzysztof Janus: Układ zabudowy miasta i przedmieścia w XVI wieku

  • Arkadiusz Stasiak: Miejskość Lublina po roku 1569   

  • Łukasz Kowalski, Joanna Zętar: Prezentacja portalu „Lublin w okresie Unii Lubelskiej”

  • Rafał Niedźwiadek: Prezentacja publikacji „Krakowskie Przedmieście w 450-lecie Unii Lubelskiej”

 

godz. 14:30 Zakończenie konferencji

 

Wydarzenie na facebooku

 

Lublin w dokumencie – prezentacja nowej wersji serwisu

Lublin w dokumencie to nowa odsłona projektu, który jest wspólnym projektem Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” i Archiwum Państwowego w Lublinie. Ma on na celu spopularyzowanie historii miasta okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. W nowej odsłonie zostały dodane opracowania dokumentów archiwalnych dotyczących społeczności żydowskiej z czasów Unii Lubelskiej oraz przywileje królewskie, zapisy z ksiąg miejskich, dokumenty skarbowe oraz lustracje.

Link do serwisu

 

Interaktywna rekonstrukcja mapy Lublina z XVI wieku

Interaktywna mapa to współczesna rekonstrukcja rozplanowania Lublina z połowy XVI wieku przygotowana w oparciu o dokumentację archeologiczną, architektoniczną i historyczną oraz analizy naukowe. Integralną częścią mapy są informacje o zabudowie z czasów panowania króla Zygmunta Augusta oraz rekonstrukcja sieci wód i dróg w oparciu o analizę wykonaną przez lubelskich ekspertów: archeologów, historyków, architektów i kartografów. Mapa jest zsynchronizowana z bazą danych zawierającą informacje o osobach, miejscach i wydarzeniach oraz wyposażona w aktualny widok terenu dzięki czemu można zobaczyć jak wyglądał teren poszczególnych części Lublina w XVI wieku i obecnie.

Więcej informacji o mapie

 

Prezentacja portalu „Lublin w okresie Unii Lubelskiej”

Aby móc pełniej poznać czasy i miasto z okresu Unii Lubelskiej został stworzony portal internetowy. Dzięki digitalizacji dokumentów, analizom i rekonstrukcjom przestrzeni możemy połączyć źródła z XVI wieku i współczesną technologię by wybrać się na cyfrową podróż w czasie. Portal o Unii Lubelskiej podzielony jest na moduły: interaktywna mapa Lublina z połowy XVI wieku, podstrona poświęcona najstarszym dokumentom dotyczącym społeczności żydowskiej oraz hasła dotyczące Unii Lubelskiej. W portalu o Unii Lubelskiej znajdują się również hasła z Leksykonu Ośrodka oraz Biblioteki Multimedialnej, które przybliżają podstawowe zagadnienia i artykuły związane z tym wydarzeniem.  

Link do serwisu

 

Wydawnictwa

Z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przygotował dwa wydawnictwa: „Wędrownik po Unii Lubelskiej” oraz publikację z serii „Przewodniki Teatru NN” autorstwa Marcina Bielesza.

"Wędrownik po Unii Lubelskiej"

"Unia Lubelska 1569. Przewodnik"

 

Publikacja "Krakowskie Przedmieście w 450-lecie Unii Lubelskiej"

W 2018 roku, w trakcie badań wykopaliskowych na Placu Łokietka, które pozwoliły m.in. wskazać na obecność XI wiecznego cmentarza oraz elementów obronności średniowiecznego naszego miasta, zrodziła się propozycja przygotowania monografii opisującej najnowsze odkrycia odsłaniające nieznany dotąd obraz tej części Krakowskiego Przedmieścia. Data symptomatyczna, bowiem właśnie wtedy upływało 20 lat od przekształcenia części Krakowskiego Przedmieścia w „deptak”. W pracach tych, nawet aktywnie, uczestniczyła część lubelskich historyków. Towarzyszyły temu dyskusje, które dały asumpt do tego, by na dzieje Krakowskiego Przedmieścia spojrzeć z obu perspektyw.

"Kiełkująca idea znalazła zrozumienie we władzach Lublina włącznie z Prezydentem dr. Krzysztofem Żukiem. I tak oto, w rok obchodów Jubileuszu 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej, prezentujemy Czytelnikom interdyscyplinarne ujęcie dziejów zachodniego przedmieścia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby niekiedy zawiłe i trudne losy, podać przystępnym i zrozumiałym językiem. Naszym zamiarem była pełna prezentacja przeszłości Krakowskiego Przedmieścia" / R. Niedźwiadek

Więcej infromacji na stronie lublin.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA O WYDARZENIU: 

Wyborcza

 
PORTALE O WYDARZENIU: 

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe