Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Lublin – polska transformacja 1989–1991" - promocja 43 numeru czasopisma "Scriptores" (02.06.2014)

W dniu 2 czerwca 2014 roku w Ośrodku "Brama Gordzka - Teatr NN" odbyła się promocja "Scriptores" poświęconego wybrom 1989 roku i przemianom w pierwszych latach wolności w Lublinie.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

zorganizował promocję 43 numeru czasopisma "Scriptores"

pt. "Lublin – polska transformacja 1989–1991".

 

 

Spotkanie odbyło się w dniu 2 czerwca 2014 roku

o godz. 17:00 w Izbie Drukarstwa ul. Żmigród 1.

 

 

 

W roku 2014 obchodzimy 25-lecie niezwykle ważnego dla całej Europy wydarzenia – wyborów 4 czerwca 1989 roku. Stanowiły one zwieńczenie pokojowej walki „Solidarności” o wolną Polskę.
Dzięki temu, że ludzie poszli głosować, nastąpił bezkrwawy koniec komunizmu w naszym kraju. Był to wielki tryumf „Solidarności”. To wtedy „duch wolności” ruszył z Polski i ogarnął inne europejskie kraje rządzone przez komunistów.

Stanowiło to początek szybkich politycznych przemian, jakie zaczęły zachodzić w tych państwach. Kulminacja wydarzeń nastąpiła jesienią 1989 roku – stąd ich nazwa: Jesień Ludów. Przypomnijmy dramatyczne demonstracje w Pradze i Bukareszcie, zburzenie muru berlińskiego. Ze względu na spektakularność tego ostatniego wydarzenia zaczęto zapominać, że drogę do tych zmian otworzył czerwcowy przełom w Polsce.


Ten numer „Scriptores” poświęcony jest właśnie wyborom z 4 czerwca 1989 roku widzianym z lokalnej – lubelskiej – perspektywy. Oczywiście nie koncentrujemy się tylko na tym jednym dniu. Staramy się opowiedzieć i o czasie poprzedzającym wybory i o początkach transformacji, która zmieniła Polskę. W tworzonej przez nas historycznej narracji punktem odniesienia są wspomnienia świadków i uczestników tamtych wydarzeń, wśród których znaleźli się zarówno politycy, jak i zwykli obywatele.


Jest to kolejny monograficzny numer „Scriptores” poświęcony historii współczesnej wychodzący w serii „Lublin – Drogi do Wolności”. Wcześniejsze to:
1) Siła Wolnego Słowa (Lublin 2009)
– o podziemnym ruchu wydawniczym w Lublinie,
2) Janusz Krupski (Lublin 2011)
– o jednym ze współtwórców „Spotkań”,
3) „Spotkania” (Lublin 2011)
– o niezależnym piśmie wydawanym w Lublinie i tworzącym je środowisku.


Jak zwykle tradycyjnemu wydaniu „Scriptores” w formie drukowanej towarzyszy portal internetowy będący jego dopełnieniem.


Ze Wstępu Tomasza Pietrasiewicza
 

 

 

 

 

O 43 numerze czasopisma "Scriptores"


Scriptores "Lublin – polska transformacja 1989–1991" poświęcony jest wyborom 1989 roku i przemianom w pierwszych latach wolności, szczególnie w Lublinie, incydentalnie zaś w województwie lubelskim. Tom rozpoczyna artykuł Marcina Dąbrowskiego Dzieje Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Województwa Lubelskiego / Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny (1989–1990). W poszczególnych rozdziałach znajdują się wspomnienia o wyborach czerwcowych członków lubelskiego Komitetu Obywatelskiego, wypowiedzi osób, które przeprowadziły ówczesną kampanię, wspomnienia o senatorach i posłach bądź wypowiedzi samych posłów. Zamieszczono również wspomnienia o funkcjonowaniu i przesileniu w pierwszym niekomunistycznym Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie oraz początkach samorządu, boomie książkowym początku lat 90., o szkołach i prasie codziennej. Rozmawialiśmy z osobami związanymi z zakładami pracy, lubelską nauką i Kościołem, polityką oraz działalnością prospołeczną. Naszym celem było, aby spojrzeć na kilka wybranych aspektów transformacji w Lublinie i opowiedzieć o tym, co się działo, z punktu widzenia jej uczestników.
Obok wspomnień tom zawiera teksty historyków i kalendarium pokazujące ogólnopolskie i europejskie konteksty wyborów 1989 roku. O obradach Okrągłego Stołu traktuje artykuł Andrzeja Friszkego. Polityczne następstwa wyborczego zwycięstwa „Solidarności” oraz jego znaczenie w skali kraju przedstawiła Paulina Codogni. Spojrzenie na wybory czerwcowe w perspektywie końca zimnej wojny zaprezentował Jerzy Kłoczowski.