Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin - Paryż - Lublin

Termin: 26 października 2018 roku, godz. 17:00
Miejsce: sala czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

Stowarzyszenie Lubliniania oraz Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" serdecznie zapraszają na spotkanie: Lublin - Paryż - Lublin: 700 lat wymiany polskich i francuskich artystów i intelektualistów.

 

W spotkaniu udział wezmą:

  • prof. Jadwiga Kuczyńska
  • Maria Piotrowska
  • dr Piotr Majewski
  • Leszek Kańczugowski.

Spotkanie i dyskusja panelowa dotyczyć będą 700-letniej historii relacji polsko-francuskich skupionych wokół Lublina i Paryża. Pretekstem do spotkania będzie wydana w 2017 roku publikacja będąca pokłosiem konferencji "LUBLIN - PARIS - LUBLIN. 700 ans d’itinéraires croisés d’artistes et d’intellectuels polonais et français. Échanges et dialogue entre deux villes au coeur de l’Europe".

Inicjatorem konferencji był mieszkający w Paryżu historyk sztuki Leszek Kańczugowski, twórca stowarzyszenia L'association Lubliniana.

 

 

PORTALE O WYDARZENIU:
 
Lublin - Paryż - Lublin