Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Wystawa „Lublin. Pamięć miejsca” podczas Nocy Kultury

Wystawa „Lublin. Pamięć miejsca” podczas Nocy Kultury
Plakat Nocy Kultury 2023 - materiały organizatorów.

Podczas Nocy Kultury (3/4 czerwca 2023) odbyło się zwiedzanie wystawy „Lublin. Pamięć miejsca”.

Wystawa poświęcona została przedwojennemu Lublinowi.

W miejscu, w którym przez lata były domy, synagogi i ulice, teraz jest parking, nowe domy i droga szybkiego ruchu. Duża część tego terenu została pokryta betonową nawierzchnią, pod którą – razem z fundamentami dawnych żydowskich budynków – została schowana pamięć o tych, którzy kiedyś tu mieszkali. Przez lata Brama zmieniała się w miejsce, w którym – jak w Arce Pamięci – ocalane są dla przyszłych pokoleń stare fotografie, dokumenty, wspomnienia.

Wszystkie te materiały można zobaczyć na wystawie „Lublin. Pamięć Miejsca”.

Wejścia na wystawę odbywały się, co godzinę o 19.00, 20.00, 21.00 i 22.00.

Informacje dotyczące wejściówek i zapisów, dostępne są na stronie Nocy Kultury.