Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN" nagrodzony w konkursie „Najbardziej Tętniące Życiem Miasto Pamięci”

Progam Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" pt. "Pamięć - Miejsce - Obecność" został nagrodzony w konkursie „Die Lebendigeste  Erinnerungstadt” (”Najbardziej Tętniące Życiem Miasto Pamięci”).

W dniu 18 września 2014 roku w Essen podczas kongresu „Die Intelligente Stadt. Energie – Mobilatet – Verwaltung” (”Miasto inteligentne: Energia - Mobilność - Zarządzanie”) zostały ogłoszone wyniki konkursu „Die Lebendigeste Erinnerungstadt” (”Najbardziej Tętniące Życiem Miasto Pamięci”).

 

Jedną z 5 nagród otrzymał Lublin i Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" za realizowany od początków działalności program "Pamięć - Miejsce - Obecność".

 

Konkurs organizowany przez Stiftung "Lebendigste Stadt" od 2001 roku jest bardzo prestiżowym wydarzeniem o wymiarze europejskim. Jego tematem jest miasto, jego kulturowa i cywilizacyjna rola we współczesnym świecie. Co roku temat konkursu jest inny, w 2014 roku było to: „Upamiętnienie – Podnoszenie świadomości – Promowanie tożsamości”.

więcej o Fundacji i konkursie:
http://www.lebendige-stadt.de/web/template1neu.asp?sid=56&nid=&cof=56

 

Na tegoroczny konkurs nadesłano 437 zgłoszeń z całej Europy. W finale znalazło się pięć finałowych projektów, w tym projekt Ośrodka. Pośród nagrodzonych miast były: Lipsk, Warendorf, Trier, Hattingen&Sprackhovel oraz Kraków.


Nagrodzone projekty zostały zaprezentowane przed 500 przedstawicielami niemieckich miast oraz zaproszonymi na kongres gośćmi z całej Europy.

 


MEDIA O WYDARZENIU:

Doceniona aplikacja

 

 

 

------------------------------

 

Lublin and the „Grodzka Gate – NN Theatre" awarded in the competition “The Most Vibrant Memorial City”

 

Progam of the "Grodzka Gate - NN Theatre" titled "Memory - Place - Presence" was awarded in the competition „Die Lebendigeste  Erinnerungstadt” (”The Most Vibrant Memorial City”).

 

On September 18th, 2014 during the congress „Die Intelligente Stadt. Energie – Mobilatet – Verwaltung”(”Intelligent city: Energy - Mobility - Management”) Miasto inteligentne: Energia - Mobilność - Zarządzanie”) in Essen, the results of the "Die Lebendigeste Erinnerungstadt" ("The Most Vibrant Memorial City") were announced.


One of the 5 awards was granted to Lublin and the "Grodzka Gate - NN Theatre" Centre for the program “Memory - Place - Presence” being realized since the beginning of its activity.
The competition organized by Stiftung "Lebendigste Stadt" since 2001 is a very prestigious event on European level. Its subject is the city, its cultural and civilizational role in contemporary world. Every year the theme of the competition is different, in 2014 it was: "Commemoration - Raising Awareness - Promoting Identity".


More about the Foundation and the competition:
http://www.lebendige-stadt.de/web/template1neu.asp?sid=56&nid=&cof=56

 

For this year’s edition 437 applications were sent from all across Europe. Five projects, including the project of the Centre, found themselves in the final. Among awarded cities were: Leipzig, Warendorf, Trier, Hattingen Sprockhovel and Krakow.

Awarded projects were presented to the 500 representatives of German cities and hosts invited from all the Europe.

 

 

 

 

MEDIA O WYDARZENIU:

Doceniona aplikacja

http://moje.radio.lublin.pl/doceniona-aplikacja.html

 

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe