Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelskie Spotkania Fotograficzne

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zaprasza na cykliczne, comiesięczne spotkania wokół historii lubelskiej fotografii oraz współczesnego życia fotograficznego w Lublinie.

 

Chcemy, by spotkania te stały się miejscem integracji oraz wspólnej edukacji fotografów i twórców różnych pokoleń, dając możliwość zapoznania się, wymiany kontaktów, zaprezentowania własnej twórczości oraz przedstawienia planowanych projektów, działań czy wydarzeń fotograficznych.

 

Prezentując bogate zbiory fotograficzne Ośrodka, chcemy przywrócić pamięć o ważnych wydarzeniach z historii Lublina i dać szansę ludziom młodym oraz przyjezdnym na głębsze poznanie miasta, w którym żyją.

 

Spotkania kierujemy zarówno do osób zajmujących się fotografią, jak również do tych, których ciekawi miasto, jego historia i zachodzące w nim zmiany. Aspekt towarzyski może posłużyć wzajemnej współpracy i nawiązaniu się wartościowych, twórczych znajomości.

 

Ważnym jest, że każdy uczestnik może przynieść i zaprezentować własne fotografie związane z Lublinem lub zaproponowaną przez nas tematyką. To jedno z działań zaproponowanych w ramach Otwartej Pracowni Ikonografii. Dzięki niej chcemy prowadzić otwarte archiwum zmieniające sposób prowadzenia zajęć i warsztatów w zakresie ikonografii. Chcemy otworzyć tę pracownię, jej zbiory i możliwości dla jak największej liczby osób zainteresowanych fotogrfią Lublina: uczniów, studentów, fotografów, naukowców i pasjonatów - dla mieszkańców miasta.
 


Kontakt z organizatorem:
Aneta Winiarska
[email protected]
[email protected]
tel.: +48 537 051 632