Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelskie Spotkania Fotograficzne (19.11.2015-19.11.2015)

Miejsce: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Sala Czarna

Termin: Czwartek, 19 listopada 2015 r., godzina 17:30

 

Lubelskie Spotkania Fotograficzne: #2 "Kultowe miejsca spotkań – dawniej i dziś"

 

 

Ośrodek „Brama Grodzka –Teatr NN” zaprasza na kolejne comiesięczne Lubelskie Spotkania Fotograficzne, poświęcone historii lubelskiej fotografii oraz współczesnemu życiu fotograficznemu w mieście. Tematem listopadowych Spotkań będą miejsca spędzania czasu wolnego, gdzie toczy się życie towarzyskie, kulturalne, artystyczne.
 
Opowieść rozpoczniemy od prezentacji kilku historycznych fotografii ze zbiorów Ośrodka, przedstawiających dawne życie kulturalne i towarzyskie miasta.
 
Kolejno, swoje historie opowiedzą zaproszeni goście, członkowie Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego.
 
Głos oddamy również pozostałym uczestnikom. Każda osoba będzie mogła zaprezentować przyniesione ze sobą fotografie, przedstawiające miejsca związane z tematem Spotkań. W tym celu polecamy wcześniejszy kontakt e-mailowy lub telefoniczny – chętnie porozmawiamy i skonsultujemy fotografie.
 
Zachęcamy do zabrania zarówno plików cyfrowych, jak i papierowych odbitek – będzie możliwość zeskanowania i utworzenia własnej Kolekcji oraz dodania jej do wirtualnego zbioru Ośrodka. 
 
Jakich zdjęć oczekujemy? Przedstawiających miejsca i wydarzenia z przeszłości – zarówno kilkudziesięciu, kilkunastu, jak i kilku lat wstecz oraz zdjęć aktualnych. Jeśli posiadają Państwo fotografie ciekawe i niewyjaśnione, służymy radą i konsultacją w celu określenia miejsca ich wykonania, rozpoznania znajdujących się na nich obiektów oraz wydatowania.
 
Spotkania kierujemy zarówno do osób zajmujących się fotografią, jak również do zaciekawionych miastem i jego historią. Charakter Spotkań może posłużyć wzajemnej współpracy, wymianie informacji o nadchodzących wydarzeniach i działaniach fotograficznych oraz nawiązaniu wartościowych, twórczych znajomości. 
 
Wydarzeniu będzie towarzyszyć multimedialna wystawa zdjęć historycznych oraz współczesnych.
Można nadsyłać fotografie odpowiadające na temat “kultowych miejsc spotkań”. Wybrane chętnie zaprezentujemy.
 
Współpraca:
• Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne
• Lubelska Szkoła Fotografii
• Grupa Fotografów Lubelskich
 
 
 
 
Kontakt z Organizatorem:
Aneta Winiarska
tel.: +48 537 051 632

[email protected]

[email protected]