Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelskie Podziemia

Otwarcie turystycznej trasy podziemnej.

2 czerwca 2006 roku została otwarta dla zwiedzających lubelska trasa podziemna.

Podziemna trasę tworzą XVI - XVII wieczne piwnice, biegnące od lochów Trybunału Koronnego, przez Rynek, Ulicami Złotą i Archidiakońską do placu Po Farze.

W salach stanęły makiety obrazujące rozwój przestrzenny Lublina: najstarszą osadę, Lublin w wieku XIV, w roku 1570, rozbudowę w roku 1620 i 1670. Dodatkową atrakcję stanowi wizualizacja pożaru miasta Lublina mającego miejsce 2 czerwca 1719 roku.

Trasa ma 280 metrów długości, a jej zwiedzanie trwa około 50 min.

 

Więcej informacji na stronie www.podziemia.teatrnn.pl