Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelskie kadry przeszłości - żydowskie sąsiedztwo

Przedsięwzięcie edukacyjno-artystyczne Zespołu Szkół nr 1 orgazniowane we współpracy z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN".

Zespół Szkół numer 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie wziął udział w VII edycji programu "Przywrócić Pamięć". W ramach projektu uczniowie i nauczyciele szkoły realizowali przedsięwzięcie edukacyjno-artystyczne: ”LUBELSKIE KADRY PRZESZŁOŚCI – ŻYDOWSKIE SĄSIEDZTWO”. Na przedsięwzięcie składały się:
- cykl prelekcji dla młodzieży o państwie Izrael i historii Żydów w Lublinie,
- wystawa prac plastycznych inspirowanych książką pani Hanny Krall ” Wyjątkowo długa linia” , zatytułoawana  „Ulica Złota 2 – bliskie sąsiedztwo”,
- przygotowanie audycji do Radia Centrum o tym jak młodzi Izraelczycy postrzegają Polskę i Polaków,
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów naszej szkoły i 100 osobowej grupy młodzieży z Izraela,
- nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.Kulminacją przedsięwzięcia byłą sesja, która odbyłą się 17 kwietnia (wtorek) 2012 r. o godz. 9.00 w gmachu Zespołu Szkół numer 1. Sesja została zorganizowana we współpracy z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN". Do udziału w sesji zaproszeni zostali prelegenci, którzy przybliżą tematykę dialogu żydowsko–chrześcijańskiego, historię Żydów lubelskich, historię teatru żydowskiego oraz współczesny aspekt relacji polsko–izraelskich.


Program sesji:
1. J. E. ks. bp Mieczysław Cisło „Dialog chrześcijańsko-judaistyczny. Refleksje biskupa Mieczysława Cisło”
2. dr Adam Kopciowski  „Prasa żydowska w Lublinie”
3. dr Robert Kuwałek „Zagłada Żydów w Lublinie”
4. dr Jarosław Cymerman „Okruchy historii. O teatrze żydowskim w Lublinie”
5. dr Luba Matraszek „ Wciąż jesteśmy …”


Sesję zakończy spektakl teatralny Hava Nagila - „Piękna jest chwila ta” nawiązujący do tradycji żydowskiego wesela. Spektakl został przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego pod kierunkiem Iwony Smyk.

Sesja została zorganizowana pod honorowym patronatem: Prezydenta Miasta Lublin, Przewodniczącego Rady Miasta Lublin, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie z filią w Lublinie, Towarzystawa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.


Program projektu był tak przemyślany, aby w sposób najbardziej przemawiający do młodych ludzi propagować postawy otwartości, tolerancji i szacunku dla odmienności, uczyć zapobiegania ksenofobii, nietolerancji, rasizmowi i antysemityzmowi.


_________________________________________

Program „Przywróćmy Pamięć” jest od 2005 roku organizowany przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Jego celem jest m.in. uczenie i propagowanie postaw otwartości, tolerancji i szacunku dla odmienności, przypominanie polskiej tradycji wielokulturowości i tolerancji; integracja wspólnot i społeczności lokalnych wokół tematu dziedzictwa kulturowego i pamięci o nim, tworzenie więzi między różnymi grupami społecznymi; nawiązanie lokalnych partnerstw służących wymianie doświadczeń; zaangażowanie młodych ludzi w dialog międzypokoleniowy oraz edukację rówieśniczą; kształtowanie postaw odpowiedzialności i przywiązania do „małej ojczyzny”, przygotowanie młodzieży do podejmowania działań nastawionych na budowanie społeczności lokalnej; przekazanie młodzieży umiejętności, które będą mogły zostać wykorzystane w ramach samodzielnej pracy; realizacja ciekawych i kreatywnych projektów lokalnych w celu upowszechnienia wiedzy o kulturze i historii Żydów polskich.