Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelskie cegielnie. Materia miasta - promocja projektu

 
Termin: 15 listopada 2018 r., godz. 17:00
Miejsce: Sala Czarna, Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", ul. Grodzka 21, Lublin

 

Na spotkaniu zostanie zaprezentowany serwis internetowy zawierający m.in. wspomnienia świadków historii, archiwalne i współczesne zdjęcia, hasła tematyczne o lubelskich cegielniach oraz model 3D cegielni Kalinowszczyzna.
 
W spotkaniu weźmie udział także dwójka ekspertów zajmujących się historią lubelskich cegielni: Małgorzata Michalska-Nakonieczna oraz Dariusz Prażmo.

 

MEDIA O WYDARZENIU:
 
W którą stronę Lublina się nie spojrzało, widać było komin cegielni
 
PORTALE:
 
Lubelskie cegielnie. Materia miasta - promocja projektu
 

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe