Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości

 

Od roku 2002 wśród adresatów akcji "Listy do Getta" pojawił  się również Henio Żytomirski.

Od roku 2002 wśród adresatów wysyłanych do nieistniejącej dzielnicy żydowskiej pojawił się też jeden wyjątkowy – Henio Żytomirski, żydowski chłopczyk urodzony w 1933 roku w Lublinie. Henio zginął na Majdanku w listopadzie roku 1942. Jego historię udało się częściowo odtworzyć – zachowały się zdjęcia Henia z każdego roku jego życia.

 

W roku 2005 zdecydowaliśmy, aby działanie to było widoczne również w przestrzeni miasta. Dlatego dokładnie w miejscu, w którym zrobiono Heniowi ostatnie zdjęcie, ustawiana jest właśnie ta fotografia. Stoi tam również stolik, przy którym można napisać list do Henia czy tez do innej wybranej z listy osoby.

 

Dzień Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości został ustanowiony w 2004 r. przez ministra edukacji narodowej i sportu. Obchodzony w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Formę obchodu dnia każda ze szkół wybiera sama.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zainicjował projekt "Listy do Henia". Młodzież mogła wysyłać listy do Henia Żytomirskiego, żydowskiego 10-latka, zagazowanego w listopadzie 1942 r. Był to wyraz uczczenia wszystkich dzieci zamordowanych podczas II wojny światowej przez hitlerowskich okupantów.

 

Szkoły, które wzięły udział w wydarzeniu:

Lublin

Zespół Szkół nr 5 w Lublinie, opiekun: Małgorzata Sztajdel
Gimnazjum nr 14 w Lublinie, opiekun: Anna Markowska
Gimnazjum nr 16 w Lublinie, opiekun: Wicedyrektor Krystyna Mułenko, Alicja Czuba
Gimnazjum nr 8 w Lublinie, opiekun: Anna Gąszczyk
Gimnazjum nr 13 w Lublinie, opiekun: Jolanta Abramowicz
Gimnazjum nr 19 w Lublinie, opiekun: Anna Walaszek
Gimnazjum nr 10 w Lublinie, opiekun: Katarzyna Kmieć, Katarzyna Wójcik
ZSP, opiekun: wicedyrektor Krystyna Głowniak

 

Polska

Szkoła Podstawowa w Kolonii Charlęż, opiekun: Małgorzata Charlińska-Cynka
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego z Oświęcimia (opiekun Joanna Jekiełel)
Liceum Ogólnokształcące z Poniatowej (opiekun Monika Szymczyk)
Ośrodek Kultury z Poniatowej (opiekun Monika Szymczyk)
Gimnazjum nr 2 ze Stangardu Szczecińskiego (opiekun Barbara Kochańska)
Gimnazjum Publiczne z Dubeczna (opiekun Elżbieta Deczkowska)
Gimnazjum nr 15 z Częstochowy (Aleksandra Jańczyk, Jolanta Gałka)
Gimnazjum nr 1 z Raszyna (Marzenna Bryła)
Zespół Szkół, Gimnazjum nr 4 z Legionowa (Marta Śliwińska, Arletta Marzęcka)
espół Szkół z Brzeźna

oraz z Niemiec: Limes-Gymnasium Welzheim

 

Jako pierwsza listy wysłała Maike Limprecht, która w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbywała roczny wolontariat w ramach ruchu społecznego „Akcja Znak Pokuty”. Wysłała ona listy młodzieży niemieckiej, która mieszkała w jej rodzinnej miejscowości. Maike podczas wydarzenia zagrała dla Henia kilka utworów na wiolonczeli.

Przy wsparciu ze strony Biura Promocji Miasta wydaliśmy z myślą o wydarzeniu „Listy do Henia” książeczkę artystyczno-edukacyjną pt. „Henio”. Książeczka została rozprowadzona do szkół i Biblioteki Wojewódzkiej.


Wzór stempla pocztowego jak i skrzynka pocztowa zostały zaprojektowane przez Małgorzatę Rybicką.

 

 

Koordynatorzy projektu:

Monika Pytlarz
Beata Markiewicz

 

 

MEDIA O WYDARZENIU

 

Listy do Henia i relacje ocalonych. Lublin wspominał ofiary Holokaustu

 
Lubelscy uczniowie pisali listy do żydowskiego chłopca, ofiary Holokaustu
 
Lublin: Uczniowie pisali listy do żydowskiego chłopca, ofiary Holokaustu
 
Listonosze liczyli kroki. "Robili to we własnym interesie"
 
Fotografowie rzadko zapuszczali się w żydowskie rejony Lublina. Te wojenne zdjęcia to często ich jedyna pamiątka
 
 
 
 

Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Galerie

Wideo

Audio

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe