Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości (20.4.2009)

Dzień Pamięci o Holocauście i Przeciwdziałaniu Zbrodni przeciw Ludzkości

 

W związku z obchodzonym – w Polsce 19 kwietnia - “Dniem Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciw ludzkości” Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN” 20 kwietnia 2009 r. zrealizował jak co roku przedsięwzięcie artystyczno-edukacyjnego „Listy do Henia”.


Przedsięwzięcie to nawiązywało do realizowanego od kilku lat projektu “Listy do Getta”. Młodzież lubelskich szkół wysyła co roku listy do konkretnych osób – żydowskich mieszkańców Lublina, którzy zginęli w czasie likwidacji getta. Tak zaadresowane listy wracają do ich nadawców z adnotacjami typu “adresat nieznany”, „nie ma takiego adresu”. Wydobywając pojedynczych ludzi z bezimiennej liczby zamordowanych, nadawcy dotykają problemu Zagłady w indywidualny sposób. Przez cztery ostatnie lata młodzież wysyłała listy do Henia Żytomirskiego – żydowskiego chłopca urodzonego w 1933 roku w Lublinie i zgładzonego przez hitlerowców w komorze gazowej prawdopodobnie w listopadzie 1942 roku. Historia życia tego chłopca stała się dla nas inspiracją przy przygotowaniu wystawy “Elementarz”, poświęconej życiu dzieci w obozie na Majdanku.


Posiadamy zdjęcia Henia Żytomirskiego z każdego roku jego życia aż do wybuchu II wojny światowej. Ostatnie zdjęcie zostało wykonane w 1939 roku przy wejściu do obecnego Banku PKO S.A. przy ul. Krakowskie Przedmieście 64. Dnia 20 kwietnia 2009 r. pomiędzy godziną 13.30 a 14.30 mieszkańcy Lublina mogli wysłać list adresowany do Henia Żytomirskiego, wrzucając go do skrzynki pocztowej Teatru NN, która w tym celu zostanie ustawiona przed wejściem do Banku Pekao SA przy ul. Krakowskie Przedmieście 64.


Po wysłaniu listów zebrani przeszli do miejsc związanych z życiem Henia, do domu rodzinnego przy ul. Szewskiej 3 a następnie dom przy ul. Kowalskiej 11, dokąd rodzina Żytomirskich została zmuszona przenieść się w związku z utworzeniem getta. Spacer zakończy się przy ostatniej latarni miasta żydowskiego przy ul. Podwale.

Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości

Zdjęcia

Wideo

Kategorie

Słowa kluczowe