Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości (19.4.2018)

Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 64 (przed wejściem do Banku Pekao SA)

Termin: 19 kwietnia 2018, godz. 12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas wydarzenia uczniowie z lubelskich szkół wysłali listy do Henia Żytomirskiego, żydowskiego chłopca, który zginął podczas II wojny światowej. Listy zostały wysłane w miejscu, gdzie w 1939 r. została wykonana ostatnia fotografia Henia, przy wejściu do gmachu banku na Krakowskim Przedmieściu 64. Celem projektu jest ukazanie mieszkańcom miasta, a w szczególności uczniom lubelskich szkół, zagłady lubelskich Żydów na przykładzie losów jednego dziecka.

 

Podczas tegorocznego działania na Krakowskim Przedmieściu 64, do skrzynki pocztowej Teatru NN trafiły 144 listy adresowane do Henia.

 

Szkoły, które wzięły udział w wydarzeniu:

  • Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej, Lublin;

  • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej, Lublin;

  • XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, Lublin;

  • Zespół Szkół nr 1 im. W. Grabskiego, Lublin;

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej, Lublin;

  • Szkoła Podstawowa nr 1, Bełżyce;

  • Zespół Szkół, Kalinówka;

  • Gesamtschule Waltrop, Niemcy

 

MEDIA O WYDARZENIU:

 

Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2176075.html

Lublin. „Listy do Henia” i żonkile w hołdzie powstańcom

http://www.kurierlubelski.pl/serwisy/dawny-lublin/a/lublin-listy-do-henia-i-zonkile-w-holdzie-powstancom,13112028/

Uczniowie będą pisać listy do Henia, najmłodszej ofiary Holocaustu

https://centrum.fm/uczniowie-beda-pisac-listy-do-henia-najmlodszej-ofiary-holocaustu/

Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe