Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości (19.4.2017)

 

W ramach tegorocznej edycji projektu „Listy do Henia” zapraszamy wszystkich chętnych dnia 19 kwietnia 2017 roku (środa) w godz. od 12:00 do 13:00 na ul. Krakowskie Przedmieście 64 (wejście do Banku PKO S.A. ). W tym miejscu, gdzie zostało wykonane ostatnie zdjęcie Henia w 1939 roku, uczniowie oraz mieszkańcy Lublina będą mogli wysłać list adresowany do Henia Żytomirskiego, wrzucając go do skrzynki pocztowej Teatru NN. Poprzez ten indywidualny gest młodzi ludzie wydobywają konkretną osobę z bezimiennej liczby Żydów zamordowanych w czasie Holokaustu.

Po wysłaniu listów, o godz. 13.00 zapraszamy na spacer edukacyjny szlakiem miejsc związanych z życiem Henia: dom rodzinny przy ulicy Szewskiej 3 i kamienicę przy ulicy Kowalskiej 11, w której Henio zamieszkał wraz z rodziną po utworzeniu getta. Spacer zakończy się przy Latarni Pamięci – ostatniej latarni miasta żydowskiego przy ulicy Podwale.

 

Celem projektu jest ukazanie mieszkańcom miasta, a w szczególności uczniom lubelskich szkół, zagłady lubelskich Żydów, na przykładzie losów jednego dziecka. Henio Żytomirski pochodził z lubelskiej zasymilowanej rodziny żydowskiej. Kiedy wybuchła II wojna światowa, miał 6 lat. Dzięki zachowanemu albumowi rodzinnemu poznajemy życie Henia i jego bliskich do czasu Zagłady. W 1941 roku wraz z całą rodziną musiał przenieść się z zamieszkiwanej dotąd kamienicy przy ulicy Szewskiej 3 do getta – na ulicę Kowalską 11. Wiosną 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta, a Henio podzielił los tysięcy lubelskich Żydów.

 

Oferta edukacyjna towarzysząca projektowi:

  • warsztaty edukacyjne dla uczniów „Listy do Henia” w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” (ilość grup ograniczona);

  • strona internetowa www.henio.teatrnn.pl z informacjami nt. Henia Żytomirskiego i historii Jego rodziny oraz działaniami w ramach projektu.

 

 

Informacje i zgłoszenia:
Bartosz Gajdzik
[email protected]
telefon: (81) 532 58 67

 

MEDIA O WYDARZENIU

 

Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości w Lublinie
 
Dzień Pamięci o Holokauście: Henio Żytomirski dostał listy
 
Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości.
 
Listy do Henia
 
Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości.
 
Lublin: Uczniowie pisali listy do żydowskiego chłopca, ofiary Holokaustu

Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe