Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości (19.4.2014)

W związku z obchodzonym w Polsce Dniem Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciw Ludzkości (19 kwietnia) Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zaprasza chętnych uczniów, nauczycieli i szkoły do wspólnego działania artystyczno-edukacyjnego „Listy do Henia”.
 

Celem projektu jest ukazanie mieszkańcom miasta, a w szczególności uczniom lubelskich szkół, Zagłady lubelskich Żydów, na przykładzie losów  jednego dziecka. Henio Żytomirski pochodził z lubelskiej zasymilowanej rodziny żydowskiej. Kiedy wybuchła II wojna światowa, miał 6 lat. Dzięki zachowanemu albumowi rodzinnemu poznajemy życie Henia i jego rodziny do czasu Zagłady. W 1941 roku wraz z całą rodziną musiał przenieść się z dotychczas zamieszkiwanego budynku na ulicy Szewskiej 3 do getta na ulicę Kowalską 11. Na wiosnę 1942 roku rozpoczęła się likwidacja lubelskiego getta, a Henio podzielił los tysięcy lubelskich Żydów.

 

WARSZTATY

 

W bieżącym roku działania realizowane w ramach projektu zostały przeniesione do lubelskich szkół:
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich

  • Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego
     

Młodzież wzięła udział w warsztatach edukacyjnych, dzięki którym zapoznała się z historią Henia Żytomirskiego w kontekście życia codziennego w polsko-żydowskim Lublinie. Pod koniec warsztatów młodzież napisała listy do Henia. Listy te zostały wrzucone do skrzynki pocztowej Teatru NN, ustawionej na terenie szkoły, a następnie wysłane na jeden z adresów, pod którymi mieszkał Henio (ul. Szewska 3 - do 1941 roku i ul. Kowalska 11 - adres po przesiedleniu rodziny do getta).

Działanie to upamiętnia jednostkowe ofiary Holokaustu i skłania  do osobistej refleksji nad historią zagłady lubelskich Żydów.


 

Szkoły, które wzięły udział w wydarzeniu:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich - 120 uczniów gimnazjum i liceum (10.04.2014)

Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego - 60 uczniów klas gimnazjalnych (24.04.2014)

VIII LO im. im. Zofii Nałkowskiej - 15 uczniów (14.05.2014)

oraz 

Gesamtschule Waltrop (Niemcy) - 20 uczniów (11.02.2014)

Liebig Schule, Berlin (Niemcy) - 13 uczniów (14.05.2014)

 

Dziękujemy.

 

 
Informacje:
Bartosz Gajdzik
Dominika Majuk
tel. (81) 532 58 67

Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe