Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości (19.4.2011)

 

W związku z obchodzonym w Polsce 19 kwietnia “Dniem Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciw ludzkości” ”Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN” był kolejny raz organizatorem działań artystyczno-edukacyjnych „Listy do Henia”.


 

 

Młodzież licealna wrzuca listy do HeniaW dniach 18-19 kwietnia 2011 odbyły się warsztaty dla młodzieży szkolnej, połączone z pisaniem listów do Henia. Warsztaty były adresowane do wcześniej zgłoszonych lubelskich gimnazjów i liceów i były wyjątkową okazją dla uczniów, by poznać historię Henia.


Serdeczne podziękowania kierujemy szczególnie do tych nauczycieli i uczniów z lubelskich szkół, którzy uczestniczyli w projekcie:

p. Agata Barszczewska – XX LO przy ZSO nr 4 im. Orląt Lwowskich
p. Agnieszka Bernat – Gimnazjum nr 11 im. por. M. T. Mokrskiego
p. Beata Bojar – IX LO im. M. Kopernika
p. Ewa Grodecka – Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza
p. Ewa Kożuszek – Gimnazjum nr 3
p. Wioletta Wach – Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi


Dnia 19 kwietnia 2011 r. mieszkańcy Lublina mogli wysłać list  adresowany do Henia Żytomirskiego, wrzucając go do skrzynki pocztowej Teatru NN, która w  tym celu została ustawiona przed wejściem do Banku Pekao SA przy ul. Krakowskie Przedmieście 64. Działania odbywały się w godzinach 13.00-14.00.

Po wysłaniu listów, o godz. 14.00 zebrani przeszli szlakiem miejsc związanych z życiem Henia: na ul. Szewską 3 i ul. Kowalską 11. Spacer zakończył się przy ul. Podwale obok Latarni Pamięci.

 

Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości

Zdjęcia

Galerie

Wideo

Audio

Kategorie

Słowa kluczowe