Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości (19.4.2010)

Dzień Pamięci o Holocauście i Przeciwdziałaniu Zbrodni przeciw Ludzkości

 

W tym dniu uczniowie lubelskich szkół i mieszkańcy Lublina mieli możliwość wysłania osobistego listu do Henia Żytomirskiego - żydowskiego chłopca urodzonego w 1933 roku w Lublinie, zgładzonego przez hitlerowców w komorze gazowej, prawdopodobnie w listopadzie 1942 roku. Listy wysłane na lubelski adres Henia wracają do nadawców z adnotacją "adresat nieznany", "nie ma takiego adresu", co w czytelny sposób pokazuje konsekwencje Zagłady.


Pisanie i wysyłanie listów do Henia miało miejsce przed bankiem Pekao S. A. (Krakowskie Przedmieście 64), gdzie w 1939 roku zostało wykonane ostatnie zachowane zdjęcie chłopca. Od godziny 14. do 16.30 stała tam skrzynka pocztowa Teatru NN, do której mieszkańcy Lublina i uczniowie mogli wrzucić swoje listy.


Program:
14-16.30 - wysyłanie listów do Henia (Krakowskie Przedmieście 64)
16.30 - spacer do miejsc związanych z życiem Henia (ul. Szewska 3 >> ul. Kowalska 11 >> ul. Podwale)


Henio Żytomirski. Warsztaty
Przed 19 kwietnia w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyły się warsztaty przygotowujące o życiu Henia Żytomirskiego.

 

Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości

Zdjęcia

Galerie

Wideo

Kategorie

Słowa kluczowe