Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości (19.4.2007)

Dzień Pamięci o Holocauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciw Ludzkości

 

Działanie artystyczno-edukacyjne w przestrzeni miasta w ramach obchodów Dnia Pamięci o Holokauście.
Przedsięwzięcie nawiązuje do realizowanego od kilku lat projektu "Listy do Getta". Młodzież lubelskich szkół wysyła co roku listy do konkretnych osób, żydowskich mieszkańców Lublina, którzy zginęli w czasie likwidacji getta.


Tak zaadresowane listy wracają do ich nadawców z adnotacjami typu "adresat nieznany", "nie ma takiego adresu". Wydobywając pojedynczych ludzi z bezimiennej liczby zamordowanych, nadawcy dotykają problemu Zagłady w indywidualny sposób.


Przez dwa ostatnie lata młodzież wysyłała listy do Henia Żytomirskiego, żydowskiego chłopca urodzonego w 1933 roku w Lublinie i zgładzonego przez hitlerowców w komorze gazowej prawdopodobnie w listopadzie 1942 roku. Historia życia tego chłopca stała się inspiracją przy przygotowaniu wystawy "Elementarz", poświęconej życiu dzieci w obozie na Majdanku.


Posiadamy zdjęcia Henia Żytomirskiego z każdego roku jego życia aż do wybuchu II wojny światowej. Ostatnie zdjęcie zostało wykonane w 1939 roku przy wejściu do obecnego Banku PKO S.A. przy ul. Krakowskie Przedmieście 64.


Dnia 19 kwietnia 2007 r. w godzinach od 12.00 do 17.00 mieszkańcy Lublina mogli wysłać list adresowany do Henia Żytomirskiego, wrzucając go do skrzynki pocztowej Teatru NN, ustawionej przed wejściem do Banku Pekao SA przy ul. Krakowskie Przedmieście 64. Kulminacja wydarzenia miała miejsce o g. 17.00, kiedy listy do Henia wysyłała młodzież z lubelskich szkół.


Po wysłaniu listów zebrani przeszli pod pomnik "Ofiar Getta", gdzie zapalili znicze, a następnie odwiedzili miejsca związane z życiem Henia - dom rodzinny przy ul. Szewskiej 3 i dom przy ul. Kowalskiej 11, dokąd rodzina Żytomirskich została zmuszona przenieść się w związku z utworzeniem getta. Spacer zakończył się przy ostatniej latarni miasta żydowskiego na ul. Podwale.


Szkoły, które brały udział w wydarzeniu:

Gimnazjum nr 13 w Lublinie,
Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie,
Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie,
Gimnazjum nr 9 im. cc majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie,
III L.O. im. Unii Lubelskiej w Lublinie,
IV L.O. im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie,
Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie,
IX L.O. im. Mikołaja Kopernika,
ZS nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie,
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie,
uczestnicy warsztatów „Dla Tolerancji”, Gimnazjum Publiczne w Dubecznie.


Koordynatorzy projektu:

Monika Krzykała, Aleksandra Zińczuk

Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe