Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Laboratorium Teatru NN. Nowe Media - działalność w latach 2009-2012

Opis działalności Laboratorium Teatru NN Nowe Media.


Laboratorium Nowe Media zaczęło funkcjonować w strukturze Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" dnia 1 stycznia 2009 roku.


I. IDEA
Głównym zadaniem Laboratorium Teatru NN. Nowe Media jest opowiadanie o historii i dziedzictwie wielokulturowym Lublina z wykorzystaniem nowych mediów. Głównym celem działania Laboratorium jest funkcjonowanie portalu internetowego „Leksykon Lublin”, od 2010 roku, dostępnego pod adresem www.leksykon.teatrnn.pl. Portal „Leksykon Lublin" wyrósł z projektu „Zapomniana Przeszłość – Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny", w ramach którego w 2003 roku powstał pierwszy tematyczny portal internetowy dotyczący dziedzictwa kulturowego regionu funkcjonujący pod nazwą: „Wirtualna Biblioteka Lublina i regionu lubelskiego". Kolejnym etapem był 2005 rok, kiedy uruchomiono portal „Lublin. Pamięć Miejsca", przekształcony w portal "Leksykon Lublin".


W obecnej strukturze portal „Leksykon Lublin” składa się z dwóch części:
1. Leksykonu „Pamięć Miejsca” dostępnego pod adresem www.leksykon.teatrnn.pl.
2. Biblioteki Multimedialnej dostępnej pod adresem www.biblioteka.teatrnn.pl będącej rodzajem archiwum materiałów źródłowych (tekstowych, ikonograficznych i dźwiękowych).

Dział Nowe Media zajmuje się także zarządzaniem stroną domową Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" dostępną pod adresem www.teatrnn.pl

 


II. ORGANIZACJA
Osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie Laboratorium Teatru NN. Nowe Media są: Łukasz Kowalski (koordynator) i Joanna Zętar (redaktor naczelna portalu "Leksykon Lublin"). Przy redakcji i opracowaniu materiałów pracują pracownicy Ośrodka – Izabela Błasiak, Karolina Kryczka, Piotr Lasota, Emil Majuk, Tadeusz Przystojecki, Piotr Sztajdel oraz stali współpracownicy – Piotr Celiński, Jakub Chmielewski, Łukasz Fiuta, Bartosz Gajdzik, Hadas Gross, Izabela Frankowska, Magdalena Jankowska, Emilia Kalwińska, Ziemowit Karłowicz, Łukasz Kijek, Anna Kiszka, Jarosław Kobyłko, Anna Kończanin, Natalia Kowalczyk, Kamila Leśniak, Anna Malik, Florentyna Nastaj, Sławomir Nowodworski, Łucja Oś, Agnieszka Polak, Jakub Popiel - Popielec, Katarzyna Puczyńska, Monika Śliwińska, Anna Wójtowicz, Magdalena Zabłocka, Daria Zbytniewska. Przy redagowaniu i opracowaniu materiałów pracują także stażyści.
Wsparcie internetowe portalu zapewniają Krzysztof Wojteczko wraz ze współpracownikami: Kamilem Pręciukiem i Łukaszem Sadkowskim.

Laboratorium Nowe Media pozostaje w ścisłej współpracy z dwiema pracowniami funkcjonującymi w ramach struktury Ośrodka – Pracownią Historii Mówionej (koordynator: Tomasz Czajkowski) i Pracownią Ikonografii (koordynator: Marcin Fedorowicz) oraz z Biblioteka Multimedialną Teatru NN (opiekun merytoryczny: Barbara Zarosińska).

 


III. PROJEKTY
Najważniejsze projekty realizowane w ramach Laboratorium Teatru NN. Nowe Media w od 2009 roku:
1. wdrażanie systemu dLibra
2. implementowanie i testowanie systemu zarządzania treścią Drupal
3. budowanie Biblioteki Multimedialnej Teatru NN
4. redakcja portalu „Leksykon Lublin”.


Portal „Leksykon Lublin” (www.leksykon.teatrnn.pl) jest portalem internetowym poświęconym dziedzictwu kulturowemu Lublina i Lubelszczyzny. W 2009 roku struktura portalu została podzielona na dwie części: Bibliotekę Multimedialną i Leksykon Lublin. Są one systemowo połączone i nawzajem się uzupełniają.

Biblioteka Multimedialna stanowi zbiór źródeł w postaci książek, fotografii, materiałów audio, materiałów wideo. Materiały znajdujące się w Bibliotece zostały pogrupowane w 5 kolekcjach: Biblioteka, Filmoteka, Fonoteka,Historia Mówiona i Ikonografia. Rocznie Biblioteka jest wzbogaca się średnio o 2000 tekstów, 1500 zdjęć, 500 relacji historii mówionej, 200 filmów, 100 materiałów audio. Bardzo ważnym z punktu widzenia wdrażania systemu dLibra był rok 2011, kiedy przeprowadzono migrację całego zasobu bazy Historii Mówionej.


Leksykon „Pamięć Miejsca” jest zbiorem haseł dotyczących dziedzictwa kulturowego Lublina i Lubelszczyzny. Materiały znajdujące się w Leksykonie są podzielone tematycznie na 6 działów: Kultura, Architektura i Urbanistyka, Gospodarka, Wielokulturowość, Historia Lublina i Lubelszczyzny, Biografie.


W 2009 roku materiały zostały strukturalnie podzielone na rodzaje: wortal (zbiór danych i multimediów, dla którego można określić dominujące zagadnienie czy funkcję, posiadający unikalne funkcje, stronę główną), strona internetowa (zbiór haseł i multimediów dotyczących jednego tematu, zbudowany poza strukturą portalu „Leksykon Lublin”), serwis internetowy (zbiór haseł i multimediów dotyczący jednego tematu zbudowany w portalu „Leksykon Lublin”), dział Leksykonu (jednostka merytoryczna portalu „Leksykon Lublin”, którą są oznaczone hasła i multimedia), hasło Leksykonu (podstawowa jednostka organizacji treść w portalu „Leksykon Lublin”).


Od 2009 roku przeprowadzana jest stała redakcja i reedycja istniejących haseł Leksykonu. Redakcja i reedycja polega na uzupełnianiu informacji na podstawie kwerend i nowych materiałów wprowadzanych do Biblioteki Multimedialnej oraz na wzbogacaniu ich treści o multimedia: głównie o Mapy Google, Galerie Autoviewer, playlisty z filmami i lub ich fragmentami. Uzupełnianie istniejących haseł o multimedia jest konieczne z punktu widzenia atrakcyjności dla internauty, jak również służy zaprezentowaniu różnorodności typów materiałów, które są zgromadzone w całym portalu „Leksykon Lublin”. Rocznie redagowanych jest około 1000 haseł, wprowadzanych jest średnio 200 nowych haseł.

 


DZIAŁ NOWE MEDIA
1. koordynuje projekty realizowane w Ośrodku:

2009:
Lublin w dokumencie (http://teatrnn.pl/lublinwdokumencie/)
Wirtualna wystawa „Rynek Starego Miasta w Lublinie w rysunku i fotografii”(http://wystawarynek.teatrnn.pl/)

2010:
wagon2010.lublin.pl (www.wagon2010.lublin.pl)
Opowieści o dzielnicach Lublina (www.dzielnicelublina.teatrnn.pl)
Lublin 2.0 – wirtualna makieta fragmentu Lublina z okresu 20.lecia międzywojennego (www.makieta.teatrnn.pl)

2011:
- Wirtualna Makieta Józefowa Biłgorajskiego (www.miasteczko.teatrnn.pl)
- Panoramy Lublina (www.panoramy.teatrnn.pl)
- Multimedialny spacer po Ośrodku (www.spacer.teatrnn.pl)
- Lublin 2.0 - Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta (www.przewodniki.teatrnn.pl) w ramach którego powstały 4 wirtualne makiety Lubina oraz przewodniki po Lublinie z wykorzystaniem poszerzonej rzeczywistości.


2012:
- promocja i animacja projektu “Lublin 2.0” czyli 4 makiet Lublina z XIV, XVI, XVIII i latach 30.tych XX wieku (www.przewodniki.teatrnn.pl) poprzez: wdrożenie przewodników po Lublinie z wykorzystaniem technologii poszerzonej rzeczywistości i aplikacji Layar, stworzenie na bazie zgromadzonych materiałów spaceru po Lublinie z Józefem Czechowiczem, 86 prezentacji projektu w tym na Targach 3D Poland 2012, wystawę "Krajobraz miasta" na Rynku Starego Miasta zorganizowana we współpracy z Wydziałem Planowania UM, serię pocztówek wykorzystujących makiety wydawana przez „Kurier Lubelski”, autobus MPK oklejony widokami z makiet jeżdzący po Lublinie w ramach projektu „Komunikacja z kulturą”.
- w 2012 roku 4 makiety Lublina, jako jedyne modele z Polski są eksponowane w Galerii Google Earth
- Kalenadrium Lublina i Lubelszczyzny
(www.wydarzenia.teatrnn.pl) w ramach którego powstało Kalendarium Zagłady czyli multimedialny spis najważniejszych wydarzeń rozgrywających się w Lublinie w okresie II wojny światowej.
 

2. tworzy serwisy tematyczne przygotowywane przez Ośrodek (m.in.)
www.juliahartwig.teatrnn.pl, www.panas.teatrnn.pl, www.edwardhartwig.teatrnn.pl, www.henio.teatrnn.pl,www.ariavnimrod.teatnn.pl, www.krwawypoemat.teatnn.pl, www.singer.teatrnn.pl, www.etnografia. teatrnn.pl,www.milosz.teatrnn.pl, www.kielsznia.teatrnn.pl, www.stelmach.teatrnn.pl, www.myslowski.teatrnn.pl, modrzewska.teatrnn.pl


3. wspomaga technologicznie projekty:
- Miasto Poezji (www.miastopoezji.pl)
- Światła w Ciemności - Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata (www.sprawiedliwi.teatrnn.pl)
- 20 rocznica wolnych wyborów w czerwcu 1989 roku (http://teatrnn.pl/leksykon/node/3555/czerwiec_1989_%E2%80%93_wybory_w_lu...)
- Śladami opowiadań Singera. Literacki przewodnik po Lubelszczyźnie (www.singer.teatrnn.pl)
- 70. rocznica wojny obronnej 1939 roku (www.1939.tnn.pl)
- Unia Lubelska (www.1569.tnn.pl)
- Wirtualne Centrum Edukacji i Animacji "Latarnia" (www.lataria.teatrnn.pl)


Pracownicy Nowych Mediów nadzorowali również prace nad uzupełnianiem Kalendarium Teatru NN oraz nad strukturą działania i uzupełnianiem informacji na stronie głównej Ośrodka. Sprawowali także nadzór merytoryczny nad powstającymi stronami działów: Historia Mówiona, Ikonografia, Izba Drukarstwa oraz nad uzupełnieniami serwisu Latarnia.

 


IV. TECHNOLOGIE
Laboratorium Nowe Media wdraża witryny oparte na systemie zarządzania treścią Drupal. Jest to oprogramowanie używane przez BBC, Intel, IBM i Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wybrane materiały umieszczone w Leksykonie „Pamięć Miejsca” zarządzane są w tym systemie. Są to: wortal Miasto Poezji (www.miastopoezji.pl) oraz wszystkie strony internetowe uruchomiane od 2009 roku: Światła w Ciemności – Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata (www.sprawiedliwi.teatrnn.pl), 20 rocznica wolnych wyborów (www.1989.lublin.pl), Opowieści o dzielnicach Lublina (www.dzielnicelublina.teatrnn.pl), Lublin w dokumencie (www.teatrnn.pl/dokumenty), Lublin 2.0 (www.przewodniki.teatrnn.pl).

Prowadzone były również prace testowe nad technologiami i aplikacjami: Layar – poszerzona rzeczywistość, oprogramowaniem na system mobilny Android, bibliotekami do technologii Flash pozwalającymi wyświetlać obraz 3d, 3d Max, Google Sketchup, Google Earth.
W 2009 roku Ośrodek zaimplementował system archiwizacji danych.

 

V. PROMOCJA
Spotkania promujące portal „Leksykon Lublin” związane są głównie z publikacją w internecie kolejnych jego elementów. Dni wybrane na spotkania promujące portal mają związek z rocznicami, np. rocznica podpisania Unii Lubelskiej (www.1569.tnn.pl), zakończenie kampanii wrześniowej (www.1939.tnn.pl), wydarzeniami kulturalnymi: inauguracja Festiwalu Miasto Poezji (www.juliahartwig.teatrnn.pl), podróż śladami Lubelskiego Lipca '80 (www.wagon2010.lublin.pl), 100 rocznica urodzin Stefana Kiełszni (www.kielsznia.teatrnn.pl). Artykuły prasowe dotyczące portalu ukazują się na łamach mediów lokalnych, głównie na łamach „Gazety w Lublinie” i "Kuriera lubelskiego". Pracownicy Działu Nowe Media uczestniczą w spotkaniach popularnonaukowych oraz konferencjach naukowych podczas, których dzielą się doświadczeniami z zakresu popularyzacji dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem nowych technologii.

 


VI. STATYSTYKI
W 2009 roku portal tnn.pl odwiedziło 139 915 unikalnych użytkowników (statystyki zliczane za pomocą Google Analytics). Spadek liczby unikalnych użytkowników był spowodowany uruchomieniem testowym sytemu dLibra pod adresem www.biblioteka.teatrnn.pl. Odwiedziło go 332 527 czytelników.
Liczba odsłon portalu tnn.pl wyniosła 1 125 959. Średni czas przeglądania tnn.pl wyniósł  4 minuty i 44 sekundy.


W 2010 roku portal tnn.pl odwiedziło 348 293 unikalnych użytkowników (statystyki zliczane za pomocą Google Analytics).
Liczba odsłon portalu wyniosła 1 492 364. Średni czas przeglądania wyniósł 3 minuty i 21 sekund.


W roku 2011 portal tnn.pl i teatrnn.pl odwiedziło 409 825 unikalnych użytkowników (statystyki zliczane za pomocą Google Analytics).
Liczba odsłon portalu wyniosła 1 747 797. Średni czas przeglądania w ramach domeny tnn.pl wyniósł  2 minuty 54 sekundy, w ramach teatrnn.pl 3 minuty i 50 sekund.

W 2012 roku portal www.teatrnn.pl odwiedziło 558 495 unikalnych użytkowników (statystyki zliczane za pomocą Google Analytics). Liczba odsłon portalu wyniosła 2 668 011 przy 781 692 odwiedzinach.
 

Wśród odwiedzających byli ludzie znajdujący się w 125 krajach, najczęściej z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Ukrainy, Izraela, Kanady, Szwajcarii, Irlandii, a także: Chile, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Meksyku, Japonii.

 

 

VII. GRANTY
Laboratorium Nowe Media koordynowało następujące projekty, na które pozyskano środki zewnętrzne:
projekt merytoryczny „4 czerwca 1989 r. 20 rocznica wolnych wyborów w Polsce” (dofinansowanie MKiDN)
Spotkania z dokumentem (dofinansowanie MKiDN);
Opowieści o dzielnicach (dofinansowanie UM Lublin);
Lublin 2.0 (dofinansowanie MKiDN).

 

 

VIII. WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA
Dział Laboratorium Nowe Media stale współpracuje z: Biblioteką Cyfrową Politechniki Lubelskiej, Archiwum Państwowym w Lublinie, Biblioteką Główną UMCS, Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego, lubelskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, mediami lokalnymi: Radiem Lublin, TVP Lublin oraz lubelskim oddziałem Gazety Wyborczej. W obszarze tworzenia modeli trójwymiarowych aktywnie współpracujemy ze studentami: architektury Uniwersytetu Warszawskiego, grafiki UMCS, informatyki Politechniki Lubelskiej. W ramach projektu Lublin 2.0 rozpoczęliśmy współpracę z wydziałami historii wszystkich uczelni lubelskich.