Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Kulturowa krytyka mediów 2.0" - spotkanie z Piotrem Celińskim

wykład otwarty

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

i Fundacja "5Medium"

zorganizowały spotkanie

z Piotrem Celińskim

"Kulturowa krytyka mediów 2.0"

 

 

Spotkanie odbyło się

7 listopada 2012
godz. 17:00

w Izbie Drukarstwa
Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN",
przy ulicy Żmigród 1 w Lublinie
.

 

 

"Cyfrowa przestrzeń mediów 2.0 jako pole walki o sterowanie rozwojem technologicznym, na którym tradycyjne siły i mechanizmy mierzą się z nową, społeczną energią kultury."

 

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu "Akademia Cyfrowych Kompetencji". Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 roku.

Organizator: Fundacja "5Medium"
Patrnerami projektu są: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz Instytut Kulturoznawstwa UMCS.

Projekt objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.

Patronat medialny: Radio Centrum, Students.pl, Platforma Kultury.