Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Tomasza Pietrasiewicza.

Prezydent RP nadał Tomaszowi Pietrasiewiczowi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2008 roku Przezydent RP Lech Kaczyński nadał Tomaszowi Pietrasiewiczowi, dyrektorowi Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Strona Internetowego Systemu Aktów Prawnych (tekst ogłoszony znajduje się w formacie PDF)