Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej (KIEW) (1.10.2016)

 
Termin: 1 października 2016 r., sobota, 9:00 - 14:45

Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul.Grottgera 2, 20-029 Lublin, sala S6 

 
 
W Lubelskim Centrum Konferencyjnym rozpoczyna się kolejna edycja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej. Osrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” jest współorganizatorem paneli dyskusyjnych w części “Dziedzictwo kulturowe” (sobota, 1 paźdiernika 2016). 
 
Rozpoczniemy dyskusją Dziedzictwo kulturowe a szlaki turystyczne. Jednym z panelistów będzie Ruth Ellen Gruber, amerykańska pisarka i dziennikarka od ponad 25 lat dokumentująca zjawiska związane z żydowskim dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowo-Wschodniej, autorka przewodnika turystycznego “National Geographic Jewish Heritage Travel: A Guide to Eastern Europe”, koordynatorka portalu internetowego www.jewish-heritage-europe.eu
 
Kolejne tematy które zostaną poruszone podczas dyskusji to dziedzictwo kulturowe a nowe media oraz dziedzictwo kulturowe a modernizm.
 
  • Godz. 09:00 - 10:30
    Dziedzictwo kulturowe a szlaki turystyczne
Czy potencjał dziedzictwa kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej jest w wystarczającym stopniu prezentowany w turystyce? Jak wykorzystywać dziedzictwo kulturowe jako ważny czynnik rozwoju lokalnego? Czy szlaki kulturowe mogą być efektywnym narzędziem wspomagającym rozwój?
 
Moderator:
Monika Tarajko - Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN”
 
Paneliści:
Ruth Ellen Gruber - autorka książek podróżniczych, redaktorka portalu Jewish Heritage Europe, USA/Włochy
Janusz Kopaczek - Unia Szlaków „Zachód-Wschód”
Oksana Fedorovych - prezes NGO „Turystyczna Asocjacja", Iwano-Frankiwsk
Aleś Bieły - organizacja Turystyczna Puszczy Nalibockiej, Białoruś
 
 
  • Godz. 10:45 - 12:15
    Panel dyskusyjny: Dziedzictwo kulturowe a nowe media
Podejście do dziedzictwa kulturowego w ostatnich latach zmieniło się w sposób znaczący, między innymi dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym, dającym możliwość dostępu oraz wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego. Technologie umożliwiają digitalizację, archiwizację i popularyzację wiedzy z obszaru dziedzictwa. Zmienia się proces udostępniania oraz upowszechniania zasobów dziedzictwa, jak również ich późniejsze użytkowanie przez szeroką, zróżnicowaną publiczność.
Podczas panelu zastanowimy się na kierunkami i sposobami wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem technologii.
 
Moderator:
Joanna Zętar - Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN
 
Paneliści:
prof. Mikola Bevz - Politechnika Lwowska
dr hab. Piotr Celiński - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Bartłomiej Kwiatkowski - p.o. Kierownika Katedry Architektury Urbanistyki i Planowania Przestrzennego – Politechnika Lubelsk
 
 
Architektura modernizmu, szczególnie tego późnego – pochodzącego z drugiej połowy XX w., bywa postrzegana jako niechciana pozostałość minionego ustroju politycznego. Jej proste formy, pełne pasmowych przeszkleń czy też linearnych dekoracji nie są odporne na upływ czasu i zaniedbanie. Powoduje to, iż nawet najlepsze projekty budynków użyteczności publicznej, czy też starannie zaprojektowane osiedla mieszkalne, są dziś prawie wyłącznie reliktem minionej epoki. Podczas panelu zostanie postawione pytanie o wartość tej spuścizny architektonicznej. Czy jest ona tylko wspomnieniem PRL-owego budownictwa? A może będąc efektem ludzkiej pracy stanowi ważne, choć wciąż słabo rozpoznane, zarówno w Polsce, jak i całej wschodniej Europie – Dziedzictwo Kulturowe, które należy przyjąć, skatalogować i podać obiektywnej ocenie ze względu na jego walory estetyczne oraz użytkowe.
 
Wprowadzenie: pokaz filmów "Nasze Osiedla" oraz "Słoneczne Wzgórza"
 
Moderator:
Izabela Pastuszko - Lubelska Agora Modernizmu
 
Paneliści:
Alicja Gzowska - Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
Hubert Mącik - Miejski Konserwator Zabytków
Hubert Trammer – architekt, Warszawa
Nataliia Mysak – architekt, Politechnika we Lwowie
 
 
MEDIA O WYDARZENIU
 
 

 

 Eksperci przyjadą do Lublina na V Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

http://lublin.onet.pl/lublin-v-kongres-inicjatyw-europy-wschodniej/rl0rzh

 

 Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie

http://www.gazetaparlamentarna.pl/index.php/15-super-news/500-lublin,-kongres,-pi%C4%85ta-edycja,-kongres-inicjatyw-europy-wschodniej-w-lublinie.html

 

Dziś rozpoczyna się Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej. Zapraszamy!

http://www.lublin24.pl/wiadomosci/informacje/dzis-rozpoczyna-sie-kongres-inicjatyw-europy-wschodniej--zapraszamy,p22905673

 

V Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

http://www.panoramalubelska.pl/wiadomosci/241,v-kongres-inicjatyw-europy-wschodniej

 

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej / Eastern Europe Initiatives Congress / Конгресс инициатив Восточной Европы

http://www.polscywydarzenia.pl/wydarzenia-historia/544636/kongres-inicjatyw-europy-wschodniej-eastern-europe-initiatives-congress

 

Fundacja Niepodległości na V Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie
http://www.fundacjaniepodleglosci.pl/fundacja-niepodleglosci.pl/linki/9-dziaalno/aktualnoci/1755-fundacja-niepodleglosci-na-v-kongresie-inicjatyw-europy-wschodniej-w-lublinie