Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Konferencja w Rzeszowie w ramach projektu: Podziemne Miasto.

Konferencja - Jak powstawała Podziemna Trasa  Turystyczna „Rzeszowskie Piwnice”

W dniach 24-25 IV 2013 r. w Rzeszowie odbyła się konferencja pt. Jak powstawała Podziemna Trasa  Turystyczna „Rzeszowskie Piwnice”, zorganizowana w ramach projektu Podziemne Miasto. Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej poprzez stworzenie transgranicznej marszruty turystycznej trasami podziemnymi Lwowa, Lublina, Rzeszowa.

 

Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji realizujących projekt oraz grupa zaproszonych ekspertów z Rzeszowa.

 

Głównym celem konferencji było zapoznanie uczestników ze szczegółami budowy i funkcjonowania podziemnej trasy turystycznej w Rzeszowie.

 

Program konferencji:

 

24 kwietnia 2013 r.

14:00 Oficjalne powitanie w Ratuszu, prezentacja miasta Rzeszowa (Ratusz sala 21) - Pani Dyrektor Stanisława Bęben, Pani Dyrektor Marzena Furtak-Żebracka, Pani Aneta Radaczyńska, Pani Klaudia Bajrasz

15:00 Obiad (Hotel Grand)

16:30 Zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej -  Pan Janusz Dźwierzyński, Pani Klaudia Bajrasz

17:30 Przejście Rzeszowską Starówką - Pan Janusz Dźwierzyński, Pani Klaudia Bajrasz

20:00 Kolacja (Hotel Grand)


25 kwietnia 2013 r.

9:00 Rozpoczęcie Konferencji

9:15 – 12:00 Etapy budowy Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie; Statystyki odwiedzin (Ratusz sala 15), Prezentacje: Pan Andrzej Stroński, Pan Zygmunt Tokarski, Pan Janusz Dźwierzyński

12:00 – 12:30 Przerwa

13:00 – 14:30 Prezentacje Partnerów

15:00 Obiad (Hotel Grand)