Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Konferencja schulzologiczna „Bruno Schulz: arka wyobraźni”

Konferencja schulzologiczna „Bruno Schulz: arka wyobraźni”

W ramach pasma naukowo-literackiego IX Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza, który miał miejsce w Drohobyczu w dniach 15-21 listopada 2020 roku, odbyła się konferencja schulzologiczna „Bruno Schulz: arka wyobraźni” oraz spotkania i dyskusje poświęcone literaturze.

Nazwa konferencji „Bruno Schulz: arka wyobraźni” nawiązuje do tradycyjnego już podtytułu Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu – „Arka wyobraźni”, będącego przesłaniem tego wydarzenia: „arka wyobraźni” to znak wewnętrznej różnorodności, żywej obecności i niewyczerpanej siły wyobraźni Schulza, a także symboliczne „miejsce otwarte”, obejmujące różnorodne przedsięwzięcia inspirowane dziełem i wyobraźnią autora „Sklepów cynamonowych” (spotkania z pisarzami i poetami, dyskusje literackie i translatorskie, przedstawienia teatralne i projekty performerskie, koncerty i recitale, indywidualne i zbiorowe wystawy artystów sztuk wizualnych).

Konferencja „Bruno Schulz: arka wyobraźni”Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Konferencja „Bruno Schulz: arka wyobraźni” stanowiąca jądro naukowe IX Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu odbyła się w dniach 17-18 listopada 2020. Sympozjum miało na celu ukazanie najnowszego stanu badań nad dziełem Brunona Schulza i jego kontekstami w zakresie różnych dziedzin i strategii współczesnej humanistyki – teorii literatury i refleksji historycznoliterackiej, antropologii i socjologii literatury, filozofii, badań kulturowych, badań archiwalnych i źródłoznawstwa, biografistyki literackiej. Stanowiło też wielowątkową i wielodyscyplinarną interpretację dzieła i życia Schulza.

Sesje konferencji oraz pozostałe ogniwa pasma naukowo-literackiego odbyły się w realnej przestrzeni Drohobycza – w miejscach ściśle związanych z biografią i twórczością autora „Sklepów cynamonowych”.

Konferencji „Bruno Schulz: arka wyobraźni” towarzyszyły wydarzenia o charakterze naukowo-literackim. Wśród nich: wykład inauguracyjny Serhija Żadana, cykl naukowych wykładów interdyscyplinarnych „Drohobycz odkrywany”, autorskie spotkania literackie, spacer z pochodniami po miejscach życia i twórczości Brunona Schulza połączony z czytaniem fragmentów jego prozy, slam poetycki młodych ukraińskich poetek i poetów.

W konferencji „Bruno Schulz: arka wyobraźni” udział wzięli naukowcy z Ukrainy i Polski: prof. Jurko Prochaśko (Lwów), prof. Adam Lipszyc (Warszawa), prof. Zbigniew Benedyktowicz (Warszawa), prof. Jacek Kurczewski (Warszawa), prof. Dariusz Wojakowski (Kraków), prof. Katarzyna Kuczyńska-Koschany (Poznań), dr Lesia Chomycz (Drohobycz), dr Aleksandra Naróg (Kraków), dr Wiera Meniok (Drohobycz), Grzegorz Józefczuk (Lublin), Andrij Pawłyszyn (Lwów).

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, co pozwoliło na przenikanie się i twórczą konfrontację różnorodnych metodologii artykułowania kwestii schulzologicznych oraz sposobów ich opisu i interpretacji; wśród tych ujęć i perspektyw metodologicznych były zwłaszcza: socjologia i antropologia literatury (wystąpienia Jacka Kurczewskiego, Zbigniewa Benedyktowicza, Dariusza Wojakowskiego); historia, źródłoznawstwo, kulturoznawstwo (wystąpienia Grzegorza Józefczuka, Andrija Pawłyszyna, Lesi Chomycz); historia sztuki i psychoanaliza (wystąpienie Jurko Prochaśki); filozofia i ontologia literatury (wystąpienie Adama Lipszyca); interpretacja literacka oraz badania kulturowe (wystąpienia Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany, Aleksandry Naróg, Wiery Meniok).

Zaprezentowane podczas konferencji "Bruno Schulz: arka wyobraźni" wystąpienia były dowodem dynamicznie zmieniających się podejść interpretacyjnych i różnorodnych metodologii badawczych, którymi posługują się zarówno renomowani badacze dzieła i biografii Schulza, jak i młodzi interpretatorzy tekstów, kontekstów i przyczynków schulzologicznych. Niezwykle istotnym wydarzeniem – przede wszystkim dla ukraińskiej recepcji Brunona Schulza – był wykład inauguracyjny „Schulz: widzenia i echa” wygłoszony przez najważniejszego ukraińskiego poetę Serhija Żadana.

Pasmo naukowo-literackie IX SchulzFestu w DrohobyczuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Jednym z ważniejszych wydarzeń pasma naukowo-literackiego IX SchulzFestu był cykl spotkań literackich w Miejskiej Bibliotece im. Wiaczesława Czornowoła w Drohobyczu. W ramach cyklu odbyły się spotkania z Natalią Belczenko, Jackiem Podsiadło, Ołeksandrem Bojczenką i Oksaną Penderecką, Tarasem Prochaśką, Jurijem Wynnyczukiem oraz Benjaminem Balintem. Zwieńczenie cyklu stanowił jubileuszowy wieczór autorski Jurija Andruchowycza połączony z prapremierą jego nowej powieści „Radio Noc”.

Ważnym wydarzeniem pasma naukowo-literackiego była też tradycyjna nocna wędrówka ulicami Drohobycza, podczas której mieszkańcy miasta i uczestnicy Festiwalu przemierzają realną przestrzeń życia i twórczości autora „Ulicy krokodyli”, performatywnie „mapują” topografię jego artystycznej wyobraźni i w miejscach szczególnie z nim związanych odczytują w świetle pochodni fragmenty prozy Schulza, a tym samym „wchodzą” – dosłownie i wyobraźniowo, poprzez parateatralne działanie – w imaginacyjno-topograficzny wymiar jego dzieła. Spacer został zatytułowany słowami z „Republiki marzeń”: „Miasto to i kraina zamknęły się w samowystarczalny mikrokosmos…”. Na dwunastu stacjach wędrówki z pochodniami fragmenty prozy Schulza czytali: Jurij Andruchowycz, Krzysztof Sawicki, Natalia Belczenko, Mateusz Nowak, Ołeksandr Bojczenko, Natalia Filewycz, Bartłomiej Michałowski, Ewa Rajska, Nikita Kadan, Aleksandra Naróg, Andrij Pawłyszyn, Jurij Wynnyczuk.

Wydarzeniem wpisującym się w pasmo naukowo-literackie był też slam poetycki młodych poetek i poetów z Drohobycza i innych miast Ukrainy. 11 osób prezentowało swoje wiersze i rywalizowało o główną nagrodę. Liderką slamu została drohobycka poetka i działaczka społeczna Romana Honczaruk. Główną nagrodę zdobyła dziennikarka z Kijowa Kateryna Hładka.

 

Więcej informacji:

Strona Stowarzyszenia Brunona Schulza: www.brunoschulzfestival.org/

Facebook Stowarzyszenia Brunona Schulza

Facebook ШульцФест

 

Program IX Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu

w języku polskim i języku ukraińskim.

 

Relacje wideo:

Inauguracja IX SchulzFestu i wykład inauguracyjny Serhija Żadana

Spotkanie literackie z Ołeksandrem Bojczenką i Oksaną Penderecką

Spotkanie literackie z Tarasem Prochaśką

Wieczór autorski Jurija Andruchowycza: część 1, część 2.

Spacer z pochodniami: część 1, część 2.

Slam poetycki: część 1, część 2.

 

Fotorelacja

 

Organizatorzy pasma naukowo-literackiego IX SchulzFestu i konferencji „Bruno Schulz: arka wyobraźni”:

Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” (Drohobycz), Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne Uniwersytetu w Drohobyczu oraz Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza (Lublin), a także Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

Partnerzy konferencji „Bruno Schulz: arka wyobraźni”:

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Ukraińscy partnerzy:

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Drohobycka Rada Miejska, Miejska Biblioteka im. Wiaczesława Czornowoła w Drohobyczu, Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, NGO Przestrzeń Młodzieżowa (Drohobycz).

Patronat honorowy:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Konsul Generalny RP we Lwowie, Mer miasta Drohobycz.

 

 

Podczas wszystkich wydarzeń przestrzegane były obostrzenia związane z pandemią koronawirusa Covid-19, a uczestnicy proszeni byli o noszenie maseczek i stosowanie się do reguł odpowiedniego dystansu społecznego oraz o częstą dezynfekcję rąk – w myśl zasady: „Ja chronię Ciebie – Ty chronisz mnie”

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Rozmowa z Wierą Meniok o SchulzFeście 2020: КМЦ “Дрогобич:”. ІХ Фестиваль Бруно Шульца

FB Przestrzeni Młodzieżowej

Ukrinfo

Alliance Francaise we Lwowie

Centrum Turystyczno-Informacyjnego we Lwowie

Фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі 2020: програма / Інтерв’ю з Вірою Меньок