Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Konferencja prasowa dotycząca Multimedialnej Platformy Edukacyjnej "Lublin. Instrukcja Obsługi"

  

W dniu 13 sierpnia 2014 roku w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu Multimedialna Platforma Edukacyjna "Lublin. Instrukcja Obsługi". Projekt realizowany przez Ośrodek wpisuje się w działania Miasta Lublin związane z 700 rocznicą lokacji Lublina.

W konferencji prasowej wzięli udział: prezydent Krzysztof Żuk, zastępca prezydenta Katarzyna Mieczkowska-Czerniak oraz pracownicy Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin.
Konferencję poprowadził dyrektor Ośrodka - Tomasz Pietrasiewicz.

 

Multimedialna Platforma Edukacyjna “Lublin. Instrukcja obsługi” to serwis edukacyjny skierowany do młodzieży szkół średnich i nauczycieli, a także do wszystkich zainteresowanych historią Lublina. Treść serwisu “Lublin. Instrukcja obsługi” jest skonstruowana w taki sposób, aby wiedzę na temat dziejów Lublina przekazać w formie odpowiedzi na pytania.

 

Tematy z historii Lublina uporządkowane chronologicznie pozwalają na łatwe dotarcie do interesującej treści. W serwisie znajdzie się 30 tematów, m.in.: Najstarsze dzieje Lublina, Słowiański Lublin, Lublin pod panowaniem Piastów, Lublin strażnicą wschodniej granicy, Lokacja Lublina na prawie magdeburskim, Panowanie Kazimierza Wielkiego w Lublinie, Litwa nowym partnerem Polski, Mroczna strona Lublina, Złoty wiek Lublina, Lublin w okresie upadku, Lublin pod zaborami, Niepodległość z wojną w tle, Lublin w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Lublin w okresie wojny, Lublin w dobie PRL, Lublin ‘89.


Każdy z tematów składa się z artykułów, z których każdy opatrzony jest spisem treści w formie pytań, krótkim wstępem i podsumowaniem zatytułowanym “najkrócej mówiąc…”. Teksty artykułów zostały wzbogacone o trójwymiarowe modele, interaktywne dokumenty, mapy, ryciny, infografiki, fotografie czy zapisy wspomnień mieszkańców miasta. Zagadnienia lub terminy wymagające dalszego wyjaśnienia zostały rozwinięte i opisane w słowniku.


Użytkownik serwisu będzie miał możliwość wglądu w literaturę, a także w bardziej szczegółowe informacje zamieszczone w “Leksykonie. Lublin” i Bibliotece Multimedialnej Teatru NN. Daje to możliwość bezpośredniego obcowania ze źródłami historycznymi oraz literaturą naukową i popularną, które Ośrodek od lat gromadzi w swoich zasobach. Platforma multimedialna będzie dostępna również poprzez urządzenia mobilne.

 

Multimedialna Platforma Edukacyjna “Lublin. Instrukcja obsługi”:
- 30 rozdziałów głównych ułożonych chronologicznie, 4 z nich: edukacja, kataklizmy, mroczny Lublin i wielokulturowy Lublin są rozdziałami problemowymi ujmującymi konkretne zjawiska na przestrzeni wieków,
- 354 strony maszynopisu,
- 50 inforgrafik,
- 45 rysunków,
- materiały multimedialne: trójwymiarowe modele, interaktywne dokumenty, mapy, ryciny, infografiki, fotografie, zapisy wspomnień mieszkańców miasta. 

 

 

W dniu 8 października 2014 roku w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej odbyła się uroczysta prezentacja serwisu.

 

Serwis "Lublin. Instrukcja obsługi" jest dostępny pod adresem: www.instrukcja.teatrnn.pl

 

 

 

 

MEDIA O WYDARZENIU:

 

http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&fid=3350

 

Lublin. Instrukcja obsługi. Wirtualna podróż przez 700 lat miasta

http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140813/LUBLIN/140819822

 

Historia Lublina w 30 rozdziałach. Jesienią ruszy nowy portal internetowy

http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3539359,historia-lublina-w-30-rozdzialach-jesienia-ruszy-nowy-portal-internetowy,id,t.html?cookie=1

 

"Lublin. Instrukcja obsługi". Multimedialna kronika miasta

http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,16474878,_Lublin__Instrukcja_obslugi___Multimedialna_kronika.html

 

Nowy serwis multimedialny przybliży młodym historię Lublina

http://centrum.fm/nowy-serwis-multimedialny-przyblizy-mlodym-historie-lublina/

 

Lublin na 700-lecie dostał multimedialną instrukcję obsługi

http://moje.radio.lublin.pl/lublin-na-700-lecie-dostal-multimedialna-instrukcje-obslugi.html

 

Lublin. Instrukcja obsługi

http://www.samorzadtv.pl/news/lublin-instrukcja-obslugi

 

http://www.tvp.pl/lublin/informacyjne/panorama-lubelska/wideo/13-sierpnia-2014-g2200/16427747

 

Powstaje historyczny portal na 700-lecie Lublina

http://dzieje.pl/aktualnosci/powstaje-historyczny-portal-na-700-lecie-lublina

 

 

Lublin.Powstał portal edukacyjny o historii Lublina
http://wyborcza.pl/1,91446,16773641,Lublin_Powstal_portal_edukacyjny_o_historii_Lublina.html

 

Powstał portal edukacyjny o historii Lublina
http://wiadomosci.onet.pl/lublin/powstal-portal-edukacyjny-o-historii-lublina/n9jys

 

"Lublin. Instrukcja obsługi". Historia, której nie ma w podręcznikach
http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3603191,lublin-instrukcja-obslugi-historia-ktorej-nie-ma-w-podrecznikach,id,t.html

 

Powstał portal edukacyjny o historii Lublina
http://www.portalsamorzadowy.pl/spoleczenstwo-informacyjne/powstal-portal-edukacyjny-o-historii-lublina,63721.html

 

Powstał portal edukacyjny o historii Lublina

http://dzieje.pl/tag/osrodek-brama-grodzka-teatr-nn-1