Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Konferencja popularnonaukowa "Wołyń 1943 r. Początek"

   

W dniu 6 LUTEGO 2013 ROKU

 

Instytut Pamięci Narodowej
– Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

 

 

zorganizowały konferencję popularnonaukową

 

Wołyń 1943 r. Początek

 

MIEJSCE KONFERENCJI:

OŚRODEK „BRAMA GRODZKA – TEATR NN”,
UL. GRODZKA 21, LUBLIN.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

10.00 – 10.30 – Otwarcie konferencji i powitanie gości
 

Część 1. Prowadzenie dr hab. prof. KUL Rafał Wnuk – KUL, Muzeum II Wojny Światowej

10.30 – 10.50 dr hab. prof. ISP PAN Grzegorz Motyka (ISP PAN, Uniwersytet Jagielloński) – Zbrodnia w kolonii Parośla I (8 lub 9 lutego 1943 r.). Początek „antypolskiej akcji” OUN-B i UPA na Wołyniu

10.50 – 11.10 dr Leon Popek (IPN Lublin) – Janowa Dolina (22/23 kwietnia 1943 r.). Jeden z największych masowych mordów dokonanych przez podziemie banderowskie na polskiej ludności Wołynia

11.10 – 11.30 dr Adam Puławski (IPN Lublin) – Zagłada Żydów na Wołyniu (1941 – 1942). Czy istnieje związek między upadkiem moralności miejscowej ludności nieżydowskiej wskutek Zagłady a rozpoczęciem przez OUN-B i UPA w 1943 r. eksterminacji tamtejszych Polaków?

11.30 – 12.00 – Dyskusja

12.00 – 12.20 – Przerwa kawowa

 

Część 2. Prowadzenie dr Sławomir Poleszak – IPN Lublin

12.20 – 12.40 Mariusz Zajączkowski (IPN Lublin, ISP PAN) – Kto zaczął? Polacy na Lubelszczyźnie, czy Ukraińcy na Wołyniu? Polsko-ukraiński spór na temat genezy rzezi wołyńskiej

12.40 – 13.00 Tomasz Bereza (IPN Rzeszów) – Polski odwet na przykładzie wypadków we wsi Piskorowice (18 kwietnia 1945 r.)

13.00 – 13.20 prok. Piotr Zając (IPN Lublin) – Ustalenia śledztwa OKŚZpNP-IPN w Lublinie dotyczącego prześladowań przez OUN-B i UPA ludności narodowości polskiej na Wołyniu

13.20 – 13.50 – Dyskusja

 

13.50 – Zamknięcie konferencji