Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Konferencja naukowa: "Społeczeństwo PRL" - udział pracowników Historii Mówionej.

Działanie edukacyjne związane z projektem  "Historia Mówiona".
Udział Tomasza Czajkowskiego oraz Wioletty Wejman w konferencji naukowej, która odbyła się w Poznaniu  pt. "Społeczeństwo PRL".
Wygłoszone referaty: Tomasz Czajkowski "Wybrane aspekty życia codziennego w PRL-u w świetle relacji oral history",
Wioletta Wejman, Izabella Skórzyńska "Pamięć PRL-u. Małe przedmioty większych wspomnień"