Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na konferencji naukowej "Dziedzictwo archiwalne Lublina i Lubelszczyzny

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na konferencji naukowej  "Dziedzictwo archiwalne Lublina i Lubelszczyzny

    

W dniach 2 i 3 grudnia 2021 roku odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Lublinie pt. "Dziedzictwo archiwalne Lublina i Lubelszczyzny. Ludzie, instytucje, dokumentacja".

Celem konferencji była naukowa refleksja nad historycznym i współczesnym dziedzictwem dokumentacyjnym Lublina i Lubelszczyzny oraz nad sposobami postępowania z nim, ukierunkowanymi nie tylko na dogłębne poznanie i opracowanie, ale także powszechne udostępnianie.

Podczas konferencji Wioletta Wejman z Pracowni Historii Mówionej Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" wystąpiła z prezentacją "Archiwum Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie". Prezentacja dotyczyła zbioru relacji osób związanych z Lublinem i Lubelszczyzną nagranych w latach 1998-2021 oraz ich znaczenia dla dziedzictwa archiwalnego miasta i regionu.