Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Anna Langfus, la Shoah, le silence et la voix / Konferencja międzynarodowa "Anna Langfus, głos i milczenie"

Anna Langfus, la Shoah, le silence et la voix / Konferencja międzynarodowa "Anna Langfus, głos i milczenie"

W dniach 14-15 października 2021 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 100-lecia urodzin Anny Langfus, organizowana wspólnie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie oraz Uniwersytet w Lille we Francji. Jej celem jest przypomnienie i popularyzacja twórczości laureatki Nagrody Goncourtów z 1962 roku.

W trakcie forum Światowej Organizacji Kobiet Syjonistek w 1963 roku Anna Langfus wygłosiła referat pod znamiennym tytułem „Krzyku się nie drukuje”. Pisarz „nie ma wyolbrzymiać relacjonowanych przez siebie faktów, lecz znaleźć dla nich skromne miejsce między słowami, tak, by żyły. Musi trzymać na wodzy własne uczucia, własne oburzenie, własną złość. Groza ma własny język i głos ludzki będzie zawsze zbyt słaby, by go oddać […]. Aby przełożyć na słowa grozę losu Żydów w czasie wojny, musiałam stworzyć dzieło literackie. Był to trudny krok […]. Chciałam powiedzieć prawdę, lecz wiedziałam, że całej prawdy powiedzieć się nie da i że muszę jej część pozostawić w cieniu”.

Wystąpienia i obrady w języku francuskim transmitowane będą bezpośrednio na Facebooku z siedziby Ośrodka i tłumaczone symultanicznie na język polski na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=rCXjfPM1u-gl). 

Program

[FR]

« Anna Langfus, la Shoah, le silence et la voix », colloque du centenaire organisé conjointement par l’Université Maria Curie-Skłodowska, le centre Ośrodek « Brama Grodzka – Teatr NN » à Lublin et l’Université de Lille en France, aura lieu les 14 et 15 octobre 2021.

Les communications et les débats seront disponibles sur Youtube directement du siège du centre Ośrodek « Brama Grodzka – Teatr NN » à Lublin. Lien à nous joindre sur le site http://teatrnn.pl.

La traduction simultanée en polonais à suivre sur Facebook du Théâtre NN.

Programme

1ère session: Résiliences possibles et impossibles: https://fb.watch/8DA5SnstOe/

2e session: Les voix du trauma (1): https://fb.watch/8DTB5SlELl/

3e session: Les voix du trauma (2): https://fb.watch/8DT-Xie-F8/

4e session: Approches sociologiques et historiques: https://fb.watch/8E2inP3mUk/

5° session: Les genres d’Anna Langfus (théâtre, enfance) (1): https://fb.watch/8E2inP3mUk/

6e session: Les genres d’Anna Langfus (Théâtre, enfance) (2): https://fb.watch/8EW503Zr1W/

7e session: Les silences d’Anna Langfus (1): https://fb.watch/8F1ZbzrJpM/

8e session: Les silences d’Anna Langfus (2)